Vzdělávací materiály

Vzdělávací materiály

Zde naleznete vzdělávací materiály, které v minulosti vznikly v rámci Katedry právních dovedností (respektive v rámci jejích předchůdců Centra právních dovedností a Mezioborového centra rozvoje právních dovedností).

1. Evropská úmluva o lidských právech: Praktický průvodce (Petr Konůpka a kolektiv)

Všem zájemcům o lidská práva doporučujeme praktického průvodce Evropskou úmluvou o lidských právech od autorů, kteří se lidskými právy denně zabývají. Záměrem knihy je představit šíři otázek, kterými se úmluva zabývá, a její praktickou využitelnost v praxi. Kniha se zabývá nejen tím, jaká jsou základní pravidla výkladu a použití úmluvy v praxi a jak jsou jednotlivá témata regulovaná, ale pokrývá i řadu důležitých dovedností – jak efektivně číst rozsudky štrasburského soudu, jak s úmluvou v praxi pracovat apod. Kniha obsahuje celou řadu praktických úloh a případových studií, včetně vodítek k jejich řešení. Autorský kolektiv tvoří právníci převážně z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před ESLP.

Kniha ke stažení

Kniha vyšla v rámci projektu „Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích ČR v oblasti lidských práv“, jež je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021.

logo

2. Skripta Street Law

Skripta Street Law slouží především pro výuku předmětu Právní praxe na středních školách (Street Law) na naší fakultě, ale čerpat z nich může každý, kdo se o Street Law nebo jeho metody zajímá. Najdete v nich celou řadu aktivit, nápadů, návodů nebo materiálů, které vám pomohou stát se dobrým Street Lawyerem.  

Skripta ke stažení

3. Praktický průvodce přípravou a organizací simulovaných soudů

Jedním ze základních kamenů výuky Street Law jsou simulované soudy. Pro ty, kteří se do jejich organizace chtějí sami pustit, slouží Průvodce přípravou a organizací simulovaných soudů. Na webu Street Law jsou k dispozici také jednotlivé zpracované případy.  

Průvodce je ke stažení

4. Sborníky Jak učit o právu? 

Středoškolským učitelům může pomoci sborník Jak učit o právu, který obsahuje celou řadu ukázkových hodin.  

Část A – plány hodin ke stažení

Část B – přílohy k plánům hodin ke stažení

Knihy vznikly v rámci projektu „Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost“, který byl spolufinancován Evropskou unií, Operačním programem – Praha pol růstu ČR (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000284).

logo projektu

5. Reader pro výuku předmětu – Komunikační a prezentační dovednosti (Simona Trávníčková)

Skripta – reader – k výuce předmětu Komunikační a prezentační dovednosti, který byl na Mezioborovém centru rozvoje právních dovedností vyučován do roku 2017. Předmět seznamoval studenty se základy prezentačních dovedností a sebeprezentace, rétoriky a artikulace, vytváření elektronických a ústních prezentací a komunikačních technik na základě psychologických dovedností. Cílem předmětu bylo zlepšení schopnosti studentů komunikovat (vyjadřovat se, naslouchat) a při prezentaci interagovat s posluchači. Směřoval také k tomu, aby student dokázal vystupovat na veřejnosti, projevit svůj vlastní názor, formulovat svoje myšlenky a sebevědomě je prezentovat na veřejnosti.

Reader ke stažení