Věda a výzkum

Věda a výzkum

Součástí Centra migračního a uprchlického práva je i výzkumná skupina, kterou tvoří akademičtí pracovníci, doktorandi a studenti magisterského studia. Všichni dohromady se pak podílejí na výzkumu migrace. Naše činnost zahrnuje interdisciplinární výzkum, který propojuje mezinárodní, evropské a vnitrostátní právo. Členové Centra pravidelně publikují knihy, původní články a výzkumné příspěvky. 

     TOP pět publikací je možné nalézt níže:

  • Grimes, R., Honusková, V., Stege, U. Teaching Migration and Asylum Law. Routledge, 2022.
  • Flídrová, E. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu, Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018.
  • Honusková, V., Scheu, H. Ch., Flídrová. Princip nenavracení osob v kontexu ochrany mořské hranice států. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2016.
  • Honusková, V. The Czech Republic and solidarity with refugees: there were times when solidarity mattered. In: Czech Yearbook of Public and Private International Law, vol. 9, 2018, pp. 241-254.
  • Křižáková, M., Honusková, V. Reforma Společného evropského azylového systému. Jurisprudence, 28(2), 2019, pp. 13-22.