Náš tým

Náš tým

CENTRUM MIGRAČNÍHO A UPRCHLICKÉHO PRÁVA

JUDr. Věra Honusková, Ph.D. - vedoucí centra

Dr. Honusková je odbornou asistentkou Katedry mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve svém výzkumu a přednáškách se Dr. Honusková zaměřuje na uprchlické, migrační právo a na mezinárodní ochranu lidských práv. Na Univerzitě Karlově Dr. Honusková založila profilační modul Azylové, migrační a menšinové právo, který umožňuje studentům získat znalosti a dovednosti v oblasti mezinárodního i vnitrostátního uprchlického a migračního práva. Pravidelně se účastní konferencí v České republice i v zahraničí a v těchto oblastech hojně publikuje. Je jedním z tvůrců a organizátorů cvičení Camp Peira. Je českou zástupkyní v síti Odysseus network, která sdružuje odborníky v problematice azylu a migrace ze zemí Evropské unie, je členkou Komise MV ČR pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Její předchozí zkušenosti zahrnují práci v neziskových organizacích či advokátní kanceláři.

Dr. Honusková je odbornou asistentkou Katedry mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve svém výzkumu a přednáškách se Dr. Honusková zaměřuje na uprchlické, migrační právo a na mezinárodní ochranu lidských práv. Na Univerzitě Karlově Dr. Honusková založila profilační modul Azylové, migrační a menšinové právo, který umožňuje studentům získat znalosti a dovednosti v oblasti mezinárodního i vnitrostátního uprchlického a migračního práva. Pravidelně se účastní konferencí v České republice i v zahraničí a v těchto oblastech hojně publikuje. Je jedním z tvůrců a organizátorů cvičení Camp Peira. Je českou zástupkyní v síti Odysseus network, která sdružuje odborníky v problematice azylu a migrace ze zemí Evropské unie, je členkou Komise MV ČR pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Její předchozí zkušenosti zahrnují práci v neziskových organizacích či advokátní kanceláři. 

 

JUDr. Eliška Flídrová, PhD.

Dr. Flídrová přednáší mezinárodní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na problematiku uprchlictví a migrace, lidských práv a státní suverenity. Pravidelně se podílí na výzkumných projektech v oblasti mezinárodního práva veřejného a účastní se domácích i zahraničních konferencí. Je juniorní výzkumník Výzkumného centra pro lidská práva Univerzity Karlovy v Praze (od roku 2012). Ve své advokátní praxi se Dr. Flídrová věnuje také problematice lidských práv a migrace.

JUDr. Martin Faix, PhD., MJI

Dr. Faix působí jako odborný asistent Katedry mezinárodního práva na Univerzitě Palackého v Olomouci a Univerzitě Karlově v Praze. Zabývá se obecným mezinárodním právem, právem mezinárodních organizací, lidskými právy a právem ozbrojených konfliktů. Přednáší v České republice i v zahraničí a v těchto oblastech hojně publikuje. Je vedoucím Centra mezinárodního humanitárního a operačního práva Univerzity Palackého, juniorní výzkumník Centra pro lidská práva Univerzity Karlovy v Praze (od roku 2012) a náhradním členem správní rady Agentury EU pro základní práva za Českou republiku (od července 2015).

JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.

Dr. Lipovský působí jako odborný asistent a vědecký pracovník v oblasti mezinárodního práva veřejného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Praha). Ve svém výzkumu se specializuje na mezinárodní trestní právo a právo mezinárodního míru a bezpečnosti. V rámci těchto oborů pravidelně přednáší a publikuje v českém i anglickém jazyce. Podílí se také na koučování studentských týmů v moot court soutěžích. Dr. Lipovský je členem České společnosti mezinárodního práva, Evropské společnosti mezinárodního práva, Americké společnosti mezinárodního práva a UNCE - Výzkumného centra pro lidská práva Univerzity Karlovy. 

JUDr. David Kryska, Ph.D.

Dr. David Kryska je odborníkem na správní právo se specializací na cizinecké a azylové právo. V současné době působí jako soudce Krajského soudu v Praze. Dr. Kryska byl dlouholetým členem katedry správního práva na Univerzitě Karlově v Praze, kde stále přednáší jako externí spolupracovník.

Mgr. Bc. Enes Zaimović

Mgr. Bc. Enes Zaimović je doktorandem na Katedře mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své disertační práci se zabývá pozastavovací klauzulí Úmluvy o právním postavení uprchlíků a otázkou "dočasnosti" ochrany, kterou Úmluva poskytuje svým příjemcům. Ve své právní praxi se rovněž věnuje uprchlickému a migračnímu právu na evropské i národní úrovni jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři specializující se na uprchlické a migrační právo v Praze.

Mgr. Kateřina Radová

Mgr. Kateřina Radová je doktorandkou na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve svém výzkumu se zaměřuje na reakce na situace masového přílivu uprchlíků a migrantů z pohledu mezinárodního a evropského práva. Působí také jako právnička v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva, kde se mimo jiné věnuje problematice imigrace. Je rovněž členkou Výboru pro práva cizinců. Předtím pracovala v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Pravidelně přednáší na právnických fakultách v Praze a Brně a na Justiční akademii na téma ochrany lidských práv, azylového a migračního práva.

Mgr. Bc. Markéta Pitra Křižáková

Mgr. Bc. Markéta Křižáková je doktorandkou na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se na uprchlické a migrační právo na mezinárodní a evropské úrovni. Ve své disertační práci se zabývá řešením uprchlické krize v evropském regionu. Migračnímu a uprchlickému právu se věnuje také ve své právní praxi na pozici asistentky soudce Městského soudu v Praze.

Tomáš Svoboda

Tomáš Svoboda je studentem magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se především na lidskoprávní aspekty migrace. Ve svém výzkumu se mimo jiné zabýval principem non-refoulement v judikatuře ESLP. Během studia absolvoval stáže v nevládních organizacích zabývajících se migrací a lidskými právy. Od roku 2021 se podílí na výzkumných projektech jako pomocná vědecká síla na Katedře mezinárodního práva.

SÁRA BARČÁKOVÁ

Sára Barčáková je studentkou magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Studovala také migraci na Maastrichtské univerzitě. Jejím hlavním zaměřením je uprchlické a migrační právo na evropské i národní úrovni. Absolvovala stáže v institucích veřejného sektoru i nevládních organizacích a účastnila se výzkumného projektu během letní školy na ostrově Lesbos. Migračnímu právu se věnuje také jako právní asistentka v advokátní kanceláři.