Profilační modul Azylové, migrační a menšinové právo

PROFILAČNÍ MODUL AZYLOVÉ, MIGRAČNÍ A MENŠINOVÉ PRÁVO

Na Právnické fakultě UK se mohou studenti zapojit do uceleného programu zaměřeného na migrační a azylové právo (Modul Azylové, migrační a menšinové právo pod Katedrou mezinárodního práva). Ten jim umožní získat jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti, které mohou využít ve své praxi po ukončení studia. Co přesně získají studenti z hlediska profilu absolventa je uvedeno níže.

Cílem modulu je poskytnout studentům podrobnou znalost migračního, azylového a uprchlického práva, kterou si prohloubí již získané znalosti zejm. mezinárodního práva, příp. též práva evropského a správního.

Na podkladě migrační materie získají studenti také praktické, dovednostní a vědecké zkušenosti, předměty jim umožní přemýšlet i o společenské odpovědnosti právní profese. Komplexní přístup modulu jako celku studentům zprostředkovává mimo jiné prohlubování schopností kritického myšlení, skupinové práce, komplexního řešení problémů či umění rozhodnout se. Modul v sobě kombinuje předměty teoretické a dovedností i právní praxe.

  • Obligatorní součástí modulu jsou minimálně 3 předměty ze skupiny obecně povinně volitelných předmětů (HOPV), přičemž dva z nich musí být předměty Azylové a uprchlické právo a Migrační právo. 
     
  • Obligatorní součástí modulu jsou dále minimálně 2 předměty ze skupiny dovednostních povinně volitelných předmětů (HDPV). Například: Simulovaný soud z mezinárodního azylového práva nebo Simulovaná Rada Evropské unie.
     
  • Obligatorní součástí modulu jsou dále minimálně 2 předměty ze skupiny předmětů právní praxe (HXPV). Například: Právní praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů a Právní praxe v Úřadu vysokého OSN pro uprchlíky

Kompletní seznam předmětů s kódy je možné najít zde. Najdete tam rovněž podrobnější podmínky pro absolvování celého modulu.