Předpisy

Předpisy

Celouniverzitní předpis

 

Fakultní předpis

(naskenovaný originál s podpisy)
schváleno AS PF UK: 25. 5. 2017
schváleno AS UK (platnost od): 2. 6. 2017
účinnost od: 2. 6. 2017
 

Zrušené předpisy