Legal Data Hub

Legal Data Hub

Projekt Legal Data Hub sdružuje akademiky a studenty Právnické fakulty UK, kteří zkoumají fungování justice, právní regulace a kriminalitu pomocí analýzy dat a statistických metod. Poskytuje technické zázemí pro datové analýzy. Publikuje krátké studie (policy briefs) k aktuálním tématům a popularizuje výsledky akademických studií pro širší publikum.

Projekt vznikl na katedře národního hospodářství. Vedoucím projektu je Libor Dušek.

Twitter projektu: @LegalDataHub

Studie 2023

Studie 2022

Studie 2021

Za finanční podporu děkujeme partnerovi projektu, advokátní kanceláři BADOKH.