Aktuální číslo 4/2023

AUCI_4_2023

Obsah

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023)

Několik poznámek k vymezení osobní působnosti zákona o státní službě
Jan Pichrt

Důsledky trestního řízení pro postavení zaměstnanců veřejné správy
Martin Kopecký

Ochrana oznamovatelů (nejen) ve státní službě
Jakub Morávek

Uplatňování zákazu diskriminace ve státní službě
Jakub Tomšej

Úvahy nad (ne)možnostmi kolektivního vyjednávání ve státní službě ve světle mezinárodních pracovněprávních norem
Jan Vácha, Jan Pichrt

Odškodnění újmy způsobené neozbrojenému státnímu zaměstnanci služebním úrazem
Martin Štefko

Odpovědnost státních zaměstnanců za škodu způsobenou služebnímu úřadu
Hana Jandová, Veronika Nováková

Služební poměr a střet zájmů u osob blízkých
Patrik Stonjek

Právní postavení státního zaměstnance zařazeného mimo výkon služby z organizačních důvodů
Pavel Kopecký

Zdravotní způsobilost zaměstnance a lékařské posudky ve státní službě
Lucie Matějka Řehořová

Porovnání zániku služebního poměru vojáka z povolání a skončení pracovního poměru zaměstnance coby možného následku pravomocného odsouzení v trestním řízení
Tomáš Kučera

K organizaci státní policie
Vladimír Sládeček

Dvě poznámky ke jmenování a (zejména) odvolávání tajemníka obecního úřadu
Jan Malast

Přeshraniční znečištění v případu úniku kyanidu z těžebního provozu v Baia Mare: mezinárodněprávní aspekty
Denisa Hlušičková, Ondřej Vícha

Cyberspace as a Common Heritage of Mankind: Governing Normative Limitations of the Internet by Virtue of International Law
Haekal Al Asyari

Pichrt, Jan – Tomšej, Jakub a kol. Nad vymezením závislé práce
Kristina Koldinská