Dokumenty

Dokumenty

Disertační práce
Název souboru Přípona Vytvořeno
Témata disertačních prací (22.5 KB) doc 10. 1. 2022
Římské právo a základy novodobého práva soukromého
Název souboru Přípona Vytvořeno
Vybrané žaloby římského práva - přehled (20.49 KB) xlsx 10. 1. 2022
Otázky ke druhé části státní závěrečné zkoušky z oboru římského práva (tzv. nová akreditace) (14.93 KB) docx 10. 1. 2022
Otázky k ústní zkoušce z římského práva (56.37 KB) pdf 10. 1. 2022
Přednáška – obligace I. - schéma kontraktu (222.81 KB) pdf 10. 1. 2022
Právní dějiny církví
Název souboru Přípona Vytvořeno
Téze – Právní dějiny církví 5. – 15. století (272.37 KB) pdf 10. 1. 2022
Téze – Právní dějiny církví 16. – 20. století (274.63 KB) pdf 10. 1. 2022
Zkouškové okruhy - Právní dějiny církví (39 KB) doc 10. 1. 2022
Správní a majetkové právo církevní
Název souboru Přípona Vytvořeno
Zkouškové okruhy - správní a majetkové právo církevní (18.85 KB) docx 10. 1. 2022
Manželské a procesní právo církevní
Název souboru Přípona Vytvořeno
Zkouškové okruhy - manželské a procesní právo církevní (38 KB) doc 10. 1. 2022
Církevní právo
Název souboru Přípona Vytvořeno
Zkouškové okruhy - Církevní právo (37.5 KB) doc 10. 1. 2022
Konfesní právo
Název souboru Přípona Vytvořeno
Zkouškové okruhy - konfesní právo (31.64 KB) docx 10. 1. 2022
České a československé právní dějiny
Název souboru Přípona Vytvořeno
Otázky ke druhé části státní závěrečné zkoušky z oboru právních dějin (14.97 KB) docx 10. 1. 2022
Otázky k ústní zkoušce ČČPD (36 KB) doc 10. 1. 2022
Dějiny práva a státu evropských zemí a USA
Název souboru Přípona Vytvořeno
Zkušební otázky - Dějiny práva a státu evropských zemí a USA (37 KB) doc 10. 1. 2022
Recepce římského práva
Název souboru Přípona Vytvořeno
Zkouškové otázky A (14.97 KB) docx 10. 1. 2022
Zkouškové otázky B (14.9 KB) docx 10. 1. 2022