Ústav práva autorského, PP a PS

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního je ze své povahy vědeckým pracovištěm zajišťujícím posudkovou a poradní činnost v oblasti práv k nehmotným statkům. V oblasti pedagogické pak nabízí studentům dva výběrové předměty - základní kurs práva duševního vlastnictví (dva semestry) a nově i jednosemestrální kurs mediálního práva. Ústav také garantuje kurs "IP Law" v rámci LL.M. studia a spolupracuje s Katedrou občanského práva, kde zajišťuje přednášky z oboru práva duševního vlastnictví v rámci povinného předmětu občanské právo.