Katedra správního práva a SV

Katedra správního práva

Katedra správního práva a správní vědy zajišťuje výuku předmětu Správní právo (I., II., III. IV.), který zahrnuje všechny základní instituty správního práva jako práva veřejné správy. V základních rysech postihuje též evropské právo správní.

Další informace k výuce

  • Katedra dále zajišťuje výuku řady povinně volitelných a volitelných předmětů, které jsou věnovány různým oblastem výkonu veřejné správy (např. přístup k informacím, policejní právo, migrační právo, veřejnoprávní úprava podnikání, jaderné právo),
  • Vyučující katedry se podílejí na výuce pro zahraniční studenty v programu Erasmus+ v anglickém jazyce,
  • Katedra dále studentům magisterského studijního programu nabízí výběrové předměty v anglickém jazyce (kurs “International Administrative Law”) a v německém jazyce (kurs “Einführung in das Schweizerische Verfassungs- und Verwaltungsrecht”),
  • Katedra také garantuje doktorský studijní program „Správní právo a správní věda“ a zajišťuje rigorózní řízení v tematickém okruhu „Správní právo“,
  • V oblasti mezinárodní spolupráce katedra realizuje smlouvu o vědecké a pedagogické spolupráci v oblasti srovnávacího správního práva s Univerzitou “Federico II” v Neapoli (Itálie), v rámci které probíhá výměna doktorandů a studentů magisterského studia.