Úvod do studia práva – povinný předmět pro studenty 1. ročníku

Úvod do studia práva – povinný předmět pro studenty 1. ročníku

Aktuální informace:

Nejpozději 5 dní před začátkem konání vašeho kurzu obdržíte od vyučujících e-mail s podrobnějšími informacemi včetně čísla místnosti, ve které bude výuka vaší seminární skupiny probíhat. Pokud byste e-mail neobdrželi (a to ani do nevyžádané či hromadné pošty), napište prosím na uvod@prf.cuni.cz.


I. Základní informace o předmětu

Každý student absolvuje na začátku studia povinný předmět Úvod do studia práva, který představuje prvotní seznámení s právem jako vysokoškolským oborem. Primárně se jedná o kurz dovednostní, pokrývající základní právní a studijní dovednosti, pozornost je však věnována i sjednocení základních právních znalostí potřebných pro další studium na právnické fakultě.

Kurz vám má usnadnit začátek studia i následné poznávání práva. Výuka probíhá ve skupinách po 20–25 účastnících, a to formou bloků trvajících vždy 2,5 dne.

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytné aktivně se účastnit blokové výuky (min. 90 % docházky), zapojovat se do plnění skupinových prací v průběhu kurzu a splnit jednoduchý závěrečný test.

Předmět je vzhledem ke svému charakteru a obsahu určen výlučně studentům 1. ročníku. Více informací naleznete ve Studijním informačním systému.

II. Termíny pro rok 2023

Řádné termíny se konají v průběhu září a října. Studenti si mohou vybrat z celkem 5 řádných termínů. V roce 2023 jsou nabízeny tyto termíny (v rámci každého termínu probíhá současně výuka několika skupin):

     
1. turnus 11. 9. – 13. 9. pondělí od 10:00 až středa do 13:30
2. turnus 18. 9. – 20. 9. pondělí od 10:00 až středa do 13:30
3. turnus 25. 9. – 27. 9. pondělí od 10:00 až středa do 13:30 – část kapacity vyhrazena pro účastníky kurzu CŽV
4. turnus 29. 9. – 1. 10. pátek 10:00 až neděle 13:30 – část kapacity vyhrazena pro účastníky kurzu CŽV
5. turnus 6. 10. – 8. 10. pátek 10:00 až neděle 13:30 – část kapacity vyhrazena pro účastníky kurzu CŽV

Studentům doporučujeme využívat přednostně termíny 1–4, aby předmět mohli absolvovat před začátkem přednáškové a seminární výuky. V odůvodněných případech je možné předmět splnit formou náhradního plnění. Mezi odůvodněné případy patří předchozí studium na právnické fakultě nebo nemožnost zúčastnit se prezenční výuky z vážných důvodů. Případné žádosti o náhradní plnění adresujte na e-mail uvod@prf.cuni.cz. Předmět je možné splnit nejpozději do 30. 4. 2024.

III. Přihlašování

Běžný postup pro přihlášení:

  1. Přihlašování na konkrétní termíny bude probíhat v prostředí Studijního informačního systému zde: https://is.cuni.cz/studium/ a bude spuštěno ve středu 28. 6. 2023 v 19:00. 
  2. Přihlašování bude umožněno pouze studentům řádně zapsaným ke studiu, kteří budou mít vyřízený platný studijní průkaz, s nímž obdrží přihlašovací údaje do Studijního informačního systému. Pozor, průkaz lze vyřídit pouze osobně, informace o otevírací době výdejních center naleznete zde: https://cuni.cz/UK-3249.html
  3. Po přihlášení do systému postupujte dle návodu zveřejněného zde: https://www.prf.cuni.cz/informacni-system-uk/zapis-rozvrhu-uvod-do-studia-prava Doporučujeme se s prostředím Studijního informačního systému předem seznámit. 
  4. Před zápisem se ujistěte, že máte předmět ve Studijním informačním systému vložen a vidíte ho v sekci Zápis předmětů a rozvrhu v záložce Zapsané. Ujistěte se, že máte správně zobrazený zimní semestr 2023/2024 (a nikoliv letní semestr 2022/2023). Vkládání předmětu do Studijního informačního systému zajišťuje studijní oddělení. Studentům zapsaným do studia v termínech řádného zápisu bude předmět vložen do Studijního informačního systému nejpozději ve středu 28. 6. 2023 během dne. 
  5. Studentům, kteří se ke studiu zapíší později, bude zápis zpřístupněn po jejich zápisu, získání platného studijního průkazu a vložení předmětu do Studijního informačního systému studijním oddělením.
  6. Kapacita jednotlivých termínů je omezena.
  7. Na konkrétní termín je možné se přihlásit nejpozději týden předem (neplatí pro studenty CŽV, pro které bude zápis otevřen v průběhu září). Poté je možné turnus měnit pouze v odůvodněných případech, a to po domluvě e-mailem na uvod@prf.cuni.cz.
  8. Každý ze studentů obdrží nejpozději 5 dní před začátkem výuky e-mail s podrobnějšími informacemi včetně čísla místnosti, ve které bude výuka probíhat. V případě, že byste e-mail neobdrželi (a to ani do nevyžádané či hromadné pošty), napište prosím na uvod@prf.cuni.cz.

IV. Kontakt

Nejpozději 5 dní před začátkem konání vašeho kurzu obdržíte od vyučujících e-mail s podrobnějšími informacemi včetně čísla místnosti, ve které bude výuka vaší seminární skupiny probíhat. Pokud byste e-mail neobdrželi (a to ani do nevyžádané či hromadné pošty), napište prosím na uvod@prf.cuni.cz.

Veškeré dotazy k předmětu a přihlašování vám rádi zodpovíme na e-mailu uvod@prf.cuni.cz

V. Partnerství předmětu

Hlavním partnerem předmětu je advokátní kancelář Bird & Bird. Za podpory hlavního partnera byla již v roce 2018 Centrem právních dovedností realizována první pilotní podoba kurzu. V dalším roce byl kurz na fakultě otevřen jako volitelný předmět a od roku 2020 se stal povinným předmětem. Od roku 2020 jsou partnery předmětu též advokátní kancelář Clifford Chance a advokátní kancelář Strnad Joch Lokajíček.

Podpora partnerů fakultě umožňuje především zapojovat do výuky předmětu odborníky z praxe z řad nedávných absolventů fakulty a udržet model výuky v relativně malých seminárních skupinách vedených vždy dvojicí lektorů.

loga