Studijní kruhy s pevným rozvrhem pro 1. ročník

Studijní kruhy s pevným rozvrhem pro 1. ročník

I. Obecné informace

Zájemcům z řad studentů nastupujících do 1. ročníku, kteří preferují na začátek studia stabilní seminární skupinu, nabízíme zapojení do dobrovolného projektu studijních kruhů s pevným rozvrhem pro 1. semestr studia. Cílem projektu je usnadnit studentům začátek studia.

Zájemcům, kteří se do projektu přihlásí, určí fakulta pevně daný rozvrh povinných předmětů pro 1. semestr (Úvod do studia práva, Teorie práva I, Římské právo I, Historické základy českého práva I, Státověda a Politologie). Výuku těchto předmětů studenti absolvují ve stálé skupině o cca 25 lidech a k dispozici budou mít vyučujícího Úvodu do studia práva a studenta vyššího ročníku, se kterými se budou v průběhu semestru setkávat a poskytovat jim podporu.

Celý projekt stojí na 5 principech: snazší začátek, stálá skupina, záruka podpory, jednoduchost a první semestr. Na této stránce zjistíte, co si pod jednotlivými principy představit a jak se do projektu přihlásit.

Zařazení do studijních kruhů je dobrovolné a je umožněno pouze studentům nastupujícím do 1. ročníku v akademickém roce 2023/2024.

II. Podrobné informace

Snazší začátek

Přechod na vysokou školu není vždy jednoduchý a může přinést do vašeho života spoustu změn. Ale nemějte strach, určitě vše zvládnete a kruhy vám v tom mohou pomoci. Studijní kruhy jsou tu od toho, aby vám váš studijní začátek co nejvíce zjednodušily. Přihlášením do kruhů získáte hotový rozvrh povinných předmětů, takže vám odpadnou starosti spojené se sestavováním rozvrhu. Získáte tak více prostoru pro zkoumání a plánování povinně volitelných a volitelných předmětů.

Stálá skupina

Studijní kruh tvoří stálá skupina cca 25 studentů, kteří společně navštěvují všechny semináře povinných předmětů. Poprvé se setkáte na Úvodu do studia práva, následně pak na všech seminářích povinných předmětů v prvním semestru. Díky stálé skupince máte více prostoru pro navazování a prohlubování přátelských vazeb. Navíc si v malé stálé skupince snadno vytvoříte i přátelskou atmosféru, která vám umožní bez zbytečných ostychů diskutovat v rámci seminářů a zapojit se aktivně do výuky, i pokud zrovna nejste extrovert. Další výhodou je i usnadnění přípravy skupinových prací nebo možnost snadné skupinové přípravy na zkoušky.

Záruka podpory

Stálý kolektiv vám zajistí i větší podporu v rámci studia a během příprav na zkoušky. Kromě vašich kolegů vám bude k dispozici i vyučující Úvodu do studia práva a také student vyššího ročníku, kteří se s vámi budou pravidelně setkávat. Vyučující vám pomůže s řešením studijních problémů a v průběhu semestru bude pořádat dobrovolná setkání, na kterých s vámi probere průběh studia. Student vyššího ročníku vám bude k dispozici téměř 24/7, bude s vámi sdílet své zkušenosti s průběhem studia a pomůže vám s jakýmikoliv drobnými problémy (např. nepůjde vám zapsat předmět, nevíte, kde najít termíny zkoušek apod.). Díky systému podpory, tak máte jistotu, že na své problémy nebudete nikdy sami a budete se mít na koho obrátit.

Jednoduchost

Studium na vysoké škole není o stálém rozvrhu od osmi do dvou a odpoledním vyučování jednou týdně. Na naší fakultě si běžně sestavujete rozvrh dle vašich preferencí a vybíráte si ze seminářů od 8:00 do 19:30. Pokud preferujete studium se stálou skupinou, rozvrh povinných předmětů vám sestavíme my, čímž vám odpadne starost s vymýšlením rozvrhu a jeho zápisem. Zároveň však máte možnost si do svého rozvrhu přidat jakékoliv povinně volitelné a volitelné předměty dle vašeho výběru.

Rozvrh studijních kruhů je jednoduchý a přitom variabilní. V přihlášce si zvolíte, ve kterých z nabízených termínů můžete absolvovat Úvod do studia práva, který je vaším prvním povinným předmětem, a který z nabízených termínů preferujete. V nabídce jsou 1. turnus (pondělí 11. září až středa 13. září), 2. turnus (pondělí 18. září až středa 20. září) nebo 3. turnus (pondělí 25. září až středa 27. září).

V rámci přihlášky můžete také vyjádřit preferenci zařazení do kruhu sov (2 kruhy), nebo kruhů skřivanů (2 kruhy). Sovám garantujeme, že nebudou mít výuku povinných předmětů nikdy dříve než v 10:00 a skřivanům zase, že výuka jejich povinných předmětů vždy skončí do 17:30. Zbývající kruhy mohou mít rozvrhy různé, vždy se snažíme, aby byly sestaveny co nejvstřícněji (vzhledem k tomu, že rozvrhy sestavujeme v září z běžně vypsaných seminářů, nemůžeme garantovat vyšší počet skupin sov/skřivanů). V přihlášce si můžete vybrat, zda si přejete být do kruhu zařazeni, i pokud vaši preferenci nebudeme moci garantovat (typicky se může stát, že místo v kruhu skřivanů bude již plné, ale budeme vás moci zařadit do kruhu, kde může být třeba jednou týdně výuka od 18:00).

Všem skupinám zaručujeme, že výuka povinných předmětů bude rozložena v maximálně 4 pracovních dnech.

První semestr

Studijní kruhy mají přispět ke snadnějšímu vstupu do studia u nás na fakultě, proto se zaměřujeme na první ročník. Svou volbou vstoupit do kruhu se zavazujete k plnění rozvrhu v 1. semestru, v případě zájmu můžete pokračovat do 2. semestru. Jakým způsobem si budete sestavovat rozvrhy dále, už je jen na vás. Cílem kruhů je poskytnout vám dostatek prostoru zorientovat se ve vysokoškolském prostředí, zprostředkovat vám vhodné podmínky pro navázání nových kontaktů, poskytnou podporu (nejen) v začátku studia a zjednodušit vám nástup na vysokou školu.

III. Přihlašování 

Kapacita kruhů byla naplněna (přihlašování probíhalo od pondělí 26. června od 19:00). V případě zájmu se můžete do 9. července registrovat jako náhradníci zde. Pokud se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat.  

Přihlášení studenti nejpozději do středy 28. června 18:00 obdrží e-mailem informaci, zda byli zařazeni do kruhu dle preferenci, které uvedli v přihlašovacím formuláři, nebo zda do projektu nebyli zařazeni (prosím kontrolujte si i hromadnou a nevyžádanou poštu).  

V případě zařazení do kruhu studenty zapíšeme na příslušný termín Úvodu do studia práva (studentům tuto informaci sdělíme e-mailem) a studenti se na předmět sami nepřihlašují. V případě nepřijetí do kruhů je potřeba, aby se studenti sami přihlásili na Úvod do studia práva dle vlastní volby (přihlašování probíhá od středy 28. června od 19:00, více info zde).  

Cca v polovině září pak obdržíte celý rozvrh na zimní semestr. Vyplnění přihlášky je závazné a přihlášením se student zavazujete absolvovat rozvrh v 1. semestru dle pevně daného rozvrhu. Toto nelze později měnit, ani s odůvodněním, že vám rozvrh nevyhovuje. Je proto nutné si před přihlášením rozmyslet, zda se můžete danému rozvrhu přizpůsobit. 

V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu uvod@prf.cuni.cz.

IV. Často kladené otázky

Kolik studentů bude v jednom kruhu?

Každý kruh bude mít okolo 25 studentů.

Podle čeho se bude sestavovat rozvrh celého kruhu?

Při přihlašování do kruhů si můžete zvolit, zda jste ranní ptáče, nebo noční sova, a také který termín předmětu Úvod do studia práva vám vyhovuje (v nabídce bude 1., 2. i 3. turnus, který probíhá vždy od pondělí do středy (více informací o Úvodu do studia práva naleznete zde). Na základě vypsaných rozvrhových možností a s přihlédnutím k těmto preferencím budou sestaveny kruhy a jejich rozvrhy.

Můžu nějak ovlivnit, do kterého kruhu budu zařazena?

Ano, pokud si přejete být v kruhu s někým konkrétním, napište nám to do přihlašovacího formuláře. Zároveň je nutné, abyste si zvolili stejné preference ohledně Úvodu do studia práva a ranních a večerních hodin.

Je to závazné?

Ano, přihláškou do projektu studijních kruhů se zavazujete absolvovat výuku podle rozvrhu přiděleného studijního kruhu v celém 1. semestru. Toto rozhodnutí nebude možné později změnit.

Co když budu chtít jiné povinně volitelné a volitelné předměty než ostatní z mého kruhu?

Žádný problém, studijní kruh vám stanovuje rozvrh pouze povinných předmětů. Jakékoliv další předměty, které si vyberete, si budete moci normálně zapsat bez ohledu na to, zda o ně budou mít zájem i jiní kolegové z kruhu.

Můžu si některé předměty přehodit na jiný čas, když mi nebude ten určený vyhovovat?

Nikoliv. Povinné předměty budete mít pevně stanovené a nemůžete si jejich čas nijak změnit, všechny ostatní předměty si budete moci přizpůsobit tak, jak vám to bude vyhovovat.

Co když se nemohu zúčastnit příslušných termínů Úvodu do studia práva?

Výuka Úvodu do studia práva probíhá ve třech předem určených termínech a není možné si zvolit termín jiný. V případě, že se výuky nemůžete zúčastnit, není bohužel možné se do projektu studijních kruhů přihlásit.

Na koho se budu moci obrátit?

K dispozici vám bude po celou dobu projektu váš vyučující Úvodu do studia práva a alespoň 1 student vyššího ročníku.

Jak si to budu moci zapsat?

Přihlašování bude probíhat prostřednictvím formuláře, a to od pondělí 26. června 2023 od 19:00 do neděle 9. července 2023. V případě převisu zájemců dostanou přednost dříve přihlášení studenti.

V loňském roce byl o kruhy extrémní zájem, a proto byla kapacita vyčerpána během 3 minut. V letošním roce jsme kapacitu zdvojnásobili a přihlásit se tak může až 200 studentů. Přesto vám však doporučujeme se přihlásit ihned po spuštění přihlašování (čím dříve se přihlásíte, tím spíše také budeme moci vyhovět všem vašim preferencím).

Potřebuji mít před přihlášením vyřízený ISIC? 

Nikoliv. Na rozdíl od přihlašování na Úvod do studia práva, kde studentský průkaz potřebujete, se do kruhů můžete přihlásit i bez vyřízeného průkazu. V přihlášce pouze uvedete, kdy si plánujete průkaz vyřídit. Doporučujeme si veškeré otázky, na které budete v rámci přihlašování odpovídat, prostudovat předem, naleznete je zde.

Je nějak omezena kapacita?

Ano, bude otevřeno maximálně 8 studijních kruhů s celkovou kapacitou 200 studentů. Doporučujeme vám se přihlásit co nejdříve. Přednost dostanou dříve přihlášení studenti.

Jak moc zohledníte moje preference?

Snažíme se maximálně přihlédnout k přání studentům, sestavování rozvrhů je administrativně náročné a nemůžeme všem 200 studentům garantovat, že vyhovíme veškerým preferencím na sovy a skřivany a termíny Úvodu. V přihlášce proto u jednotlivých preferencí označíte, zda si přejete být do kruhu zařazeni, i pokud vašim preferencím vyhovět nemůžeme.

Kdo to celé zajišťuje?

Projekt garantuje Katedra právních dovedností. Tato katedra se specializuje na prakticky orientované předměty (dovednostní předměty, odborné právní praxe…) a obecně rozvoj právních dovedností. Katedra zajišťuje také řadu odborných praxí i povinný předmět Úvod do studia práva, který má studentům usnadnit nástup na fakultu.

V. Kontakt

Jakékoliv otázky nám zasílejte na e-mail uvod@prf.cuni.cz, nebo na Messenger Katedry právních dovedností.