Open Access

Open Access

Open access (otevřený přístup) je publikačním modelem, který vede k okamžitému, trvalému, bezplatnému a svobodnému přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu na internetu.

Česká republika si cíle v této oblasti stanovila v Národní strategii otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020 a v Akčním plánu pro její implementaci.

 

Open access může být realizován dvěma způsoby:

  • zelená cesta - autor publikuje článek v časopisu a zároveň jej zpřístupní v otevřeném repozitáři (autoarchivuje); vhodný otevřený repozitář lze najít na OpenDOAR
  • zlatá cesta - autor publikuje článek v otevřeném recenzovaném časopisu; u některých otevřených časopisů je placen publikační poplatek (article processing charge, APC); vhodný otevřený časopis k publikování lze najít v DOAJ

 

Návody k Open Access:

E-LEARNING kurz

 

Informační materiály k Open Access:

https://vimkdepublikuji.cz/monografie/

https://vimkdepublikuji.cz/konferuji/

 

Více informací k open access a vydavatelům, politice Evropské komise v rámci Horizontu 2020 a politice Univerzity Karlovy naleznete na stránkách Ústřední knihovny UK.

 

Právnická fakulta UK vydává v režimu Open access časopisy Acta Universitatis Carolinae - Iuridica a Právněhistorické studie a vybrané tituly neperiodické literatury.

 

Máte-li k otevřenému přístupu dotaz, obraťte se na fakultního koordinátora Open access.

 

Fakultní koordinátor Open access

Jméno: Eliška Jonášová

E-mail: openaccess@prf.cuni.cz