Dokumenty a odkazy

Dokumenty a odkazy

Dokumenty

Opatření rektora č. 40/2021 - Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově

Opatření rektora č. 44/2018 - Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově

Opatření děkana č. 7/2016 - využití systému OBD k evaluaci za vědeckou činnost na Právnické fakultě UK

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná Metodika M17+)

Druhy výsledků M17+ 

Seznam indexovaných časopisů Web of Sience – právo – platných v roce 2024

Seznam indexovaných časopisů Web of Sience – ekonomie – platných v roce 2024

Seznam indexovaných časopisů Scopus – platných v roce 2024

Seznam indexovaných časopisů ERIH PLUS – platných v roce 2017

Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice – platný v roce 2015

Odkazy

Bibliografické citace
Citation Linker UK – lze zadat citaci dokumentu, SFX server vyhledá odkaz na plný text, odkaz na záznam v katalogu v některé z knihoven UK a nabídne odkazy na další služby relevantní k požadovanému dokumentu
ERIH
Hledání v bibliografii UK (1995-2011)
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaV) – informace o výzkumných záměrech, grantech, projektech a výsledcích výzkumů podporovaných z veřejných prostředků
Journal Citation Reports (součást Web of Knowledge) – přímý přístup
Journal Citation Reports (součást Web of Knowledge) – vzdálený přístup
Návod k vyhledávání v databázi Journal Citation Reports
Ochrana osobních údajů databází CEP, CEZ a RIV
Personální identifikátory ORCID
Scopus – přímý přístup
Scopus – vzdálený přístup
Veřejný vyhledávač publikační činnosti UK
Výzkum a vývoj v ČR
Web of Science – přímý přístup
Web of Science – vzdálený přístup