Evaluace vědecké činnosti

Evaluace vědecké činnosti

Evaluace vědecké činnosti

  • Zásady hodnocení akademických pracovníků za vědeckou činnost schválené Vědeckou radou PF UK 11. 6. 2015 naleznete zde.