ČlánkyVšechny články

 • Michal Urban získal stříbrnou medaili UK

  Vědecká rada UK na svém pravidelném zasedání ve čtvrtek 29. června udělila pamětní medaile dvěma významným osobnostem, jež jsou profesně spojeny s Univerzitou Karlovou. Pamětní medaile předal prorektor pro akademické kvalifikace profesor Jan Kuklík…
 • Výsledky XVI. ročníku soutěže SVOČ

  Dne 28. 6. od 13:00 hod. v místnosti 117 se za přítomnosti Rady SVOČ ve složení děkana fakulty prof. Radime Boháče, předsedy Rady SVOČ prof. Pavla Šturmy a tajemníka Rady SVOČ dr. Jana Exnera uskutečnilo slavnostní předání výsledků XVI. ročníku…
 • Křest knihy Lidská práva starších lidí

  Dne 14. června 2023 proběhl na Právnické fakultě křest právní monografie autorek Veroniky Bílkové, Kateřiny Šimáčkové a Ally Tymofeyevy. Kniha Lidská práva starších lidí je zásadním dílem, které se zaměřuje na ochranu a podporu práv a důstojnosti…
 • Dne 13. června 2023 proběhla na půdě Senátu Parlamentu České republiky, ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce konference s názvem "Antonín Švehla, Alois Rašín a ti druzí"

  Konference, která se konala u příležitosti výročí 150 let od narození a  90 let od úmrtí Antonína Švehly a 100 let od úmrtí Aloise Rašína, si kladla za cíl představit přínos Švehly, Rašína a dalších osobností zejména v oblastech normotvorby,…