Antidiskriminační právo EU a aktuální výzvy pro Českou republiku

obr

Antidiskriminační právo EU a aktuální výzvy pro Českou republiku

12. 10. 2023 proběhla v Evropském domě debata a následný křest publikace Antidiskriminační zákon a související předpisy z nakladatelství Wolters Kluwer.

Autoři publikace jsou dr. Jakub Tomšej, Mgr. et Mgr. Petr Polák, prof. Kristina Koldinska a Mgr. Petra Preusserová

Kmotry knihy byli: Mgr. Monika Landmanová, vedoucí Zastoupení Komise EU v ČR, Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., bývalá Veřejná ochránkyně práv, JUDr. Vít Alexander Schorm, zástupce Veřejného ochránce práv.