Kurz 2023/2024

Kurz 2023/2024

Výuka probíhá formou přednášek předních odborníků - profesorů, docentů a odborných asistentů jednotlivých kateder fakulty.

Program nabízí seniorům základy práva, zajímavé odborné přednášky a odborná sdělení z vybrané problematiky jednotlivých právních oborů a diskutovaných problémů práva. Výuka probíhá formou přednášek předních odborníků, přednášejí profesoři, docenti a odborní asistenti z jednotlivých kateder fakulty. Přednášky se konají jednou týdně v letním a zimním semestru. Konkrétní témata přednášek budou uvedena v podrobném programu na příslušný semestr, který bude účastníkům programu zaslán před zahájením výuky. Program organizačně zajišťuje garant JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.


Přednášky jsou orientovány především na témata z tradičních oborů práva, zejména z práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, finančního, správního a trestního. Akcentovány jsou i další právní obory (např. právo evropské, mezinárodní a právo životního prostředí) a aktuální otázky, při jejichž řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např. otázky zdravotnického práva, internetové právo). Program rovněž poskytuje příležitost k nahlédnutí do dějin práva.

 


Kontaktní osoba:

Bc. Hana Vařeková
referentka celoživotního vzdělávání

tel. 221 005 504
e-mail: varekova@prf.cuni.cz

   
 

Kurz Právo 2023/2024

Dvousemestrální kurz Právo nabízí seniorům základy práva a odborné přednášky z vybrané problematiky jednotlivých právních oborů i aktuálně diskutovaných témat.

Výuka probíhá formou přednášek předních odborníků - profesorů, docentů a odborných asistentů jednotlivých kateder fakulty.

Přednášky jsou orientovány především na témata z tradičních oborů, zejména práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, finančního, správního a trestního. Akcentovány jsou však i další právní obory (např. právo evropské, mezinárodní a právo životního prostředí) a aktuální otázky, při jejichž řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např. problematika zdravotnického práva či internetové právo). Kurz rovněž poskytuje příležitost k nahlédnutí do právních dějin. Konkrétní témata přednášek budou uvedena v podrobném programu na příslušný semestr, který bude účastníkům kurzu zaslán před zahájením výuky.

Přednášky se konají jednou týdně v letním a zimním semestru. Probíhají prezenčně, jsou streamované a ukládané na playlist.

Podmínky přijímání zájemců:
 maturita, důchodový věk, případně váleční veteráni (OR č.19/2019)

Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce (esej)

Certifikace: osvědčení o absolvování programu

Garant programu: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Pracoviště garantující program: Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Délka studia: 1 rok, tj. 2 semestry, 1x2 vyučovací hodiny týdně, vždy v pondělí od 10:00 do 11:30 hodin

Termín:

Program nabízí seniorům základy práva, zajímavé odborné přednášky a odborná sdělení z vybrané problematiky jednotlivých právních oborů a diskutovaných problémů práva. Výuka probíhá formou přednášek předních odborníků, přednášejí profesoři, docenti a odborní asistenti z jednotlivých kateder fakulty. Přednášky se konají jednou týdně v letním a zimním semestru. Konkrétní témata přednášek budou uvedena v podrobném programu na příslušný semestr, který bude účastníkům programu zaslán před zahájením výuky. Program organizačně zajišťuje garant JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Přednášky jsou orientovány především na témata z tradičních oborů práva, zejména z práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, finančního, správního a trestního. Akcentovány jsou i další právní obory (např. právo evropské, mezinárodní a právo životního prostředí) a aktuální otázky, při jejichž řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např. otázky zdravotnického práva, internetové právo). Program rovněž poskytuje příležitost k nahlédnutí do dějin práva.

Termín:

2. 10. 2023 – 18. 12. 2023 (zimní semestr)
únor 2024 – duben 2024 (letní semestr)


Rozsah: 44 hodin

Poplatek za studium: 1 000 Kč za kurz

Způsob a doba podání přihlášky: 2. 6. 2023 - 29. 9. 2023 pouze elektronicky ZDE

Současně s přihláškou je třeba doručit kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (postačí naskenovat a zaslat na e-mail: varekova@prf.cuni.cz). Účastníci kurzu, kteří se hlásí opakovaně, nemusí již kopii dokladu o dosaženém vzdělání znovu zasílat.

Platba:

Po zaevidování přihlášky obdrží uchazeč výzvu k úhradě poplatku za studium. Poplatek musí být uhrazen do 10 dnů od zaslání vyrozumění o přijetí přihlášky. Platbu lze provést bankovním převodem. Po úhradě poplatku za studium obdrží uchazeč e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu.

Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů je možné přijmout maximálně 140 uchazečů. Po dosažení tohoto počtu bude přijímání uchazečů ukončeno. V průběhu roku nelze přijímat nové zájemce.

Kontaktní osoba:

Bc. Hana Vařeková

referentka celoživotního vzdělávání

tel. 221 005 504

e-mail: varekova@prf.cuni.cz