Podpora zaměstnanců a studentů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přál bych si spolu s Vámi rozvíjet takovou fakultu, jejíž prostředí je kolegiální, motivující, respektující, vstřícné, přívětivé i obohacující. Takové, kde se dozvídáme nové věci, kde potkáváme zajímavé lidi, kde jsme rádi. Takové, kde si vážíme sami sebe i druhých, toho, co děláme, i toho, co dělají druzí, kde oceňujeme přínos každého jednoho z nás, ať na této škole vyučuje, studuje či pracuje. Chci Vám zde proto zprostředkovat rozličné informace, které v tom mají pomáhat. Jsou rozděleny do čtyř oblastí.


První dvě směřují k podpoře zaměstnanců a studujících. Cílem je shromáždit informace o tom, jaké kurzy v oblasti znalostí, dovedností či rozvoje osobnosti nabízí fakulta, univerzita i další subjekty, a také jaké podpůrné aktivity jsou dostupné.


Třetí sekce je určena k podávání podnětů skrze platformu Nenech to být, naleznete zde více informací a odkaz na ni.  


Čtvrtá sekce je věnována ombudsmanskému postu.

 

Informace v jednotlivých sekcích budou postupně doplňovány.  

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan