Call for papers: Výzvy soutěžního práva (30. 5. 2024)

obr

Call for papers: Výzvy soutěžního práva (30. 5. 2024)

Výzvy soutěžního práva 2024


Call for papers

 

Spolek pro soutěžní právo a regulaci, ve spolupráci s Katedrou evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a odborným časopisem Antitrust: Revue soutěžního práva, pořádá v Praze dne 30. 5. 2024 první ročník akademické konference s názvem "Výzvy soutěžního práva".

Téma konference

Evropské i české soutěžní právo v současnosti řeší zásadní otázky svého dalšího směřování. Nedávné či probíhající kauzy, ve kterých se zrcadlí aktuální společenský a technologický vývoj, dle některých názorů ukazují na potřebu adaptovat tradiční instituty a paradigmata soutěžního práva a některých ohledech dokonce i zásadně reformovat soutěžní právo a proces jeho vymáhání. Jiní naopak mají za to, že soutěžní právo ukazuje i ve světle nových výzev svou schopnost přizpůsobit se potřebám současného světa. Většina se nicméně shoduje na tom, že nejméně určitá "re-kalibrace" je potřeba, respektive že již dokonce přirozeně probíhá. Mezi současné výzvy patří také následující dva okruhy témat.

Vztah regulace a soutěžního práva

Rozsah právní regulace různých odvětví a oblastí činnosti ze strany EU i jednotlivých členských států má vzrůstající tendenci. Tím stoupá i množství styčných bodů mezi pravidly hospodářské soutěže a takovou další (ať už doplňkovou nebo nezávislou) regulací. Soutěžní autority přitom vykazují rostoucí apetit zásahů v regulovaných odvětvích. Jaký by měl být optimální vztah soutěžního práva a sektorové či jiné regulace? V jakých oblastech se nejpalčivěji promítají možné tendence ke změnám zavedených soutěžněprávních paradigmat?

Soutěžní právo a ekonomie

(R)evoluce tzv. více ekonomického přístupu v unijním soutěžním právu započala již před dvěma desítkami let. Postavení soutěžní ekonomie v analýze soutěžních autorit nicméně stále není úplně vyjasněno, a v posledních letech se častěji objevují hlasy například proti více ekonomickému přístupu a ve prospěch odklonu od tzv. standardu spotřebitelského blahobytu. V čem by měla spočívat role soutěžní ekonomie v následujících letech? Jaký by mohl být vliv případného odklonu od stávajících ekonomických přístupů na vymáhání soutěžního práva?

Podmínky aktivní účasti

Zájemci o aktivní účast předloží rozšířené abstrakty (v rozsahu 3-6 tis. znaků) svých příspěvků k výše uvedenému tématu konference v českém, slovenském nebo anglickém jazyce do 15. 3. 2024. Každý z předložených příspěvků bude anonymně hodnocen členy odborné rady konference. Pro tyto účely prosíme zájemce o zaslání dvou verzí textů – plné a anonymizované verze. Rozšířené abstrakty prosím zasílejte na e-mail vyzvysouteznihoprava@outlook.com.

Autoři budou informováni nejpozději do 15. 4. 2024 o (ne)přijetí příspěvků k prezentaci na konferenci. Plné verze přijatých příspěvků bude třeba předložit do 4 týdnů po konání konference (tj. do 27. 6. 2024). Autoři budou mít možnost poskytnout své příspěvky k recenznímu řízení pro periodika Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUCI), Antitrust: Revue soutěžního práva nebo Prague Law Working Papers Series. V rámci recenzních řízení bude přihlíženo k hodnocení příspěvků odbornou radou konference.

Náklady

Autoři příspěvků přijatých k prezentaci budou osvobozeni od registračního poplatku. Cestovní a ubytovací náklady nebudou hrazeny.

V případě dotazů se prosím obracejte na organizátory na adrese
vyzvysouteznihoprava@ outlook.com.

 

Přihlašovací formulář ZDE

Uložit událost do kalendáře