Komentář k dokumentům EU vychází v ukrajinštině

foto

Komentář k dokumentům EU vychází v ukrajinštině

Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU a Listina základních práv EU. Komentář k těmto třem základním dokumentům, kterými se řídí Evropská unie, nově vychází také v ukrajinštině. Na jeho vydání se podílel tým překladatelů a právníků napříč českými univerzitami v čele s Právnickou fakultou UK.


Upravují fungování Evropské unie, jsou základními kameny evropského společenství, ke kterému by se ráda připojila i Ukrajina. Komentář ke Smlouvě o fungování EU, Smlouvě o EU a Listině základních práv EU nemají dosud vydané ve svých jazycích dokonce ani některé členské státy. Tým právníků z právnických fakult Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého a Západočeské univerzity se však postaral o to, aby u příležitosti českého předsednictví EU v roce 2022 vyšel v češtině. Tehdy tým přišel také s myšlenkou, oslovit zkušené překladatele a vydat jej také v ukrajinštině. Nad tímto projektem pak převzal záštitu přímo předseda vlády Petr Fiala.

Toto vědecky náročné a obsáhlé dílo u příležitosti dvouletého výročí ruské agrese na Ukrajině vydalo nakladatelství Wolters Kluwer. Online je navíc k dispozici na Ukrajině všem zájemcům zdarma, jak podotkl odborný garant projektu profesor Michal Tomášek z katedry evropského práva PF UK, který během slavnostního křtu komentáře v pondělí 26. února v Karolinu podotkl, že komentář s nadšením kvitoval už ukrajinský Ústavní soud.

„Je velice cenné, že Ukrajina na své cestě k EU dostává k dispozici komentář připravený českými autory, protože naše právní myšlení je velmi podobné. Čím podobnější je právní myšlení, tím je to pro čtenáře stravitelnější, než kdyby Ukrajina dostala například komentář britský nebo německý. Naše historická zkušenost a přístup k řadě pojmů a institutů je totiž velice podobná,“ podotkl profesor Tomášek, který také vyzdvihl práci svého kolegy z katedry docenta Václava Šmejkala, protože i on se na projektu intenzivně podílel.

Komentář vydaný v ukrajinštině vedle profesora Tomáška pokřtili také rektorka UK profesorka Milena Králíčková a ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, který zdůraznil, jak důležitá je pro něj myšlenka svobodné Evropy žijící v míru.

„Žili jsme osmdesát let v míru, to v délce trvání nemá obdoby. I proto je naší povinností pomáhat Ukrajině, aby byla schopná se agresorovi bránit. Je naší povinností přijímat válečné uprchlíky, kteří v ničivé válce ztratili svoje blízké a své domovy. Je naší povinností dělat také rozhodnutí, která umožní Ukrajině rozvíjet se a svobodně žít i v dalších letech. Domnívám se, že právě členství Ukrajiny v Evropské unii, je krok tím správným směrem. Nemám vůbec naivní představy, že agresor ze dne na den skončí svojí brutální válku. Je vhodné si znovu a znovu připomínat slova Václava Havla, že ‚problém Ruska je ten, že neví, kde začíná a kde končí‘. O to více je nutné si jasně ukázat, kde začíná svobodná a demokratická Evropa, kde není prostor pro říše zla, kde se nikdo nemusí bát vyjádřit svůj názor a kde jsou respektována základní lidská práva. Ukrajina do svobodného světa patří. Naší povinností je udělat pro její vstup do této společnosti vše, co dokážeme a co je v našich silách,“ zdůraznil ministr a podotkl, že publikace, kterou v Karolinu pokřtil, v sobě nese obrovský symbol.

Rektorka UK profesorka Milena Králíčková podotkla, že ji velice těší, že se Univerzita Karlova zapojuje do takto důležitých aktivit. „Zarámuji tento počin do všeho, co se UK pro podporu Ukrajiny snaží od února roku 2022 dělat. Ten rám k této krásné ozdobě a drahokamu, který dnes budeme křtít, se skládá z podpory ukrajinských studentů. UK nabídla místa ke studiu stovkám ukrajinských studentů a studentek. Moc mě těší, že mnozí jsou v našich studijních programech úspěšní a někteří z nich už i absolvovali. Kromě pomoci ukrajinským studentům se nám podařilo podpořit také desítky ukrajinských akademiků a akademiček,“ podotkla rektorka a připomněla, že právě v pondělí dopoledne v Karolinu debatovaly desítky vědců a vědkyň původem z Ukrajiny o tom, jak mohou žádat o evropské výzkumné granty či jak se mohou zapojovat do univerzitních aliancí či do projektu Eastern Partnership University Cluster. O tomto inspirativním setkání si můžete přečíst reportáž ZDE. O vědcích a vědkyních původem z Ukrajiny, kteří svůj výzkum dále rozvíjejí na UK, si můžete přečíst v reportáži magazínu UK Forum.

Ukrajinský komentář k základním dokumentům Evropské unie v pondělí v podvečer v Karolinu symbolicky převzal náměstek ministra zahraničí Jan Marian, který tak zastoupil ukrajinského chargé d'affaires Vitalije Usatyje, který se nemohl z vážných důvodů slavnostního křtu zúčastnit.


Článek je převzatý z redakce Forum UK.

TEXT: Helena Zdráhalová
FOTO: Hynek Glos