Zahraničí - přehled aktualit

Přehled všech aktualit

   Výběrové řízení na mobilitu zaměstnanců v programu Erasmus+ (výukové pobyty a školení)

   Vyhlašuje se výběrové řízení na mobilitu zaměstnanců programu Erasmus+ v období duben až červen 2024 včetně.

    

   Erasmus+ mobilita zaměstnanců:

   Možnost výjezdu do zahraničí za účelem výukového pobytu či školení. Program Erasmus+ tradičně umožňuje zapojování zaměstnanců do mezinárodních mobilit, a to ve formě „teaching mobility“ (STA) a „staff mobility“ (STT). Lze…

   Fakultní termín pro podávání žádostí o podporu z Fondu mobility

   Dovolujeme si Vás informovat, že fakultní termín pro podávání žádostí o podporu z Fondu mobility (jarní kolo) je do 21. 3. 2024, 13:00.

   Fond mobility je v praxi využíván zejména studenty vyjíždějícími do zahraničí na základě meziuniverzitních smluv, nabídka je však určena i pro další zájemce, jejichž zahraniční studijní záměr spadá mezi tzv. priority Fondu mobility UK.

    

   Žádosti o podporu z Fondu mobility UK se podávají elektronicky přes tento portál. 

   Výběrové řízení - krátkodobé mobility Erasmus+ pro postgraduální studenty

   Krátkodobá studijní nebo výzkumná stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ je otevřena pro studenty prezenční i kombinované formy doktorského studia. Administrativní postup vychází z pravidel běžného Erasmus+ výjezdu s přihlédnutím k níže uvedeným pravidlům.

   Zahraniční oddělení PF UK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé studijní nebo výzkumné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+ pro studenty prezenční i kombinované formy doktorského studia. Zájemci mohou podat přihlášku s…

   Nabídka stipendijních a grantových programů Česko-bavorské vysokoškolské agentury

   Dovolujeme si Vás informovat o nabídce stipendijních a grantových programů Česko-bavorské vysokoškolské agentury. Nabídka je určená studentům i akademikům a zahrnuje mimo jiné:

    

   - podporu mobility z a do České republiky/Bavorska – pro studenty vysokých škol, vyučující a vědce na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty;

   - podporu projektů bavorských vysokých…

   Stipendijní nabídka pro doktorandy - program SYLFF

   Vážené kolegyně, vážení kolegové,

   bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendijní program SYLFF Fellowship Program japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research.


   Bližší informace o programu:

   program je určen studentům denní formy doktorského studia  výše stipendia udělovaná vítěznému uchazeči: 12 500$/ročně (cca 285 000 Kč), vedle stipendia SYLFF může vybraný student čerpat na UK i jiná stipendia za předpokladu transparentnosti a zamezení dvojího financování…

   Letní kurzy německého jazyka na HHU Düsseldorf

   Informujeme o nabídce stipendijních pobytů na letních kurzech německého jazyka na HHU Düsseldorf (3 - 4 stipendijní místa). 

   Více informací zde.

   Výběrové řízení na tyto měsíční pobyty pro studenty bude vyhlášeno přes online aplikaci.

   Studenty prosíme o nahrání veškerých dokumentů do online aplikace do 14. 2. 2024.

   Podklady k žádosti o jazykový kurz:

   vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz strukturovaný životopis v NJ nebo v AJ motivační dopis v NJ…

   Zahraniční mobilita studentů mimo program Erasmus+ - 3. kolo

   Studenti doktorských studijních programů a studenti magisterského studijního programu PF UK mohou vycestovat do zahraničí na individuálně připravené studijní nebo výzkumné pobyty, jakož i na konference s aktivní účastí. Pokud nemohou být tyto aktivity podpořeny zcela nebo alespoň z části z jiných finančních zdrojů (např. Erasmus+, DAAD, Aktion Österreich, Fulbright, programy Domu zahraniční spolupráce, GAUK, Fond mobility, POINT UK, meziuniverzitní či mezifakultní dohody), lze žádat o…