LL.M. v češtině

LL.M. v češtině

PF UK připravuje od zimního semestru akademického roku 2021/2022 otevření dvou českojazyčných specializací programu LL.M., a to ve specializacích Zdravotnické právo a Sportovní právo. Program bude uskutečňován v kombinované formě výuky.

Tyto specializace jsou nabízeny paralelně s anglickojazyčnými specializacemi programu LL.M. (viz www.prf.cuni.cz/llm).

Pro více informací si prosím rozklikněte příslušný oddíl v levém menu.

Program je uskutečňován na základě § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech).