Zveme na přednášku: Odpovědnost za psychickou újmu při zneužívání dětí (prof. Andreas Spickhoff, univerzita Mnichov)

Zveme na přednášku: Odpovědnost za psychickou újmu při zneužívání dětí (prof. Andreas Spickhoff, univerzita Mnichov)

Přednáška: prof. Andreas Spickhoff, univerzita Mnichov 

Odpovědnost za psychickou újmu při zneužívání dětí 

Přednáška se bude konat dne 14. 12. 2023
od 17.30 hod. v místnosti č. 412.     

   

Tato přednáška bude mít vůči posluchačům hybridní charakter.

Můžete se jí zúčastnit jak přímo v místnosti č. 412 Právnické fakulty, tak u počítače. 

 

Připojení přes Zoom

 

Ostudný a šokující jev je již delší dobu, jakožto společenský problém, do značné míry ovlivněn aférami katolických kněží. Jde ovšem o obecný jev celosvětového významu. Judikatura Spolkového soudního dvora se v těchto věcech postarala o rozšíření pojetí objektivního přičítání v deliktním právu. Současně se zásadním způsobem změnil přístup k rozsahu náhrady škody. Poprvé byla náhrada za imateriální újmu přiznána ve výši šestimístné částky v euro. Vzdor tomu, mnozí autoři i takovou náhradu považují za nedostatečnou. Přednáška se bude zabývat otázkami původu a rozsahu

odpovědnosti, stejně jako i hledisky pro stanovení náhrady imateriální škody.

V němčině, se simultánním tlumočením.

Uložit událost do kalendáře