Závěrečná zpráva o činnosti ombudsmanky za akademický rok 2022/2023

Závěrečná zpráva o činnosti ombudsmanky za akademický rok 2022/2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi představit Vám závěrečnou zprávu o činnosti ombudsmanky za akademický rok 2022/2023. Zpráva byla projednána na kolegiu děkana i na jednání Akademického senátu. 

Jsem velmi vděčná za projevenou důvěru, veškeré Vaše podněty, názory a připomínky. A budu ráda, budete-li se na mne obracet i nadále.  

 

Zprávu naleznete zde.

 

S pozdravem 

 

Vaše ombudsmanka

Eva Hrubá