Výzva centra strategických partnerství UK

Výzva centra strategických partnerství UK

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti podávat návrhy v rámci výzvy „Fondu na podporu strategických partnerství“, kterou vyhlásil RUK.

 

Jedná se o možnost užší spolupráce s pracovišti tzv. strategických akademických partnerů UK, mezi něž podle aktuální výzvy patří:

 

UNI Macquarie (Austrálie);

 

UNI Zürich (Švýcarsko);

 

UNI St. Andrews (Velká Británie).

 

Aktivity, na které lze v současné výzvě žádat podporu, jsou vymezeny následovně:

  • příprava podání mezinárodního projektu;
  • podpora nových týmů (včetně zapojení doktorandů) a projektů;
  • spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace;
  • příprava mezinárodních studijních programů;
  • příprava projektů, které dále zhodnotí a prohloubí význam navázaného partnerství;
  • akademické pobyty, přednášky, cyklus přednášek, konference, workshopy, mimosemestrální kurzy a podobně;
  • podpora zakládání společných výzkumných center nebo středisek;
  • online aktivity (přednášky, kurzy, konference, workshopy);
  • podpora stávajících týmů a navazujících aktivit (na základě výstupů z předešlých projektů prokázaného rozvoje výzkumu).

 

Maximální výše podpory na jeden projekt je 150.000 Kč.

 

Projektové žádosti můžete podávat do 23.2.2024 včetně emailem na dimelise@prf.cuni.cz.

 

Podrobné informace k vyhlášené výzvě 2024 včetně aktualizovaného formuláře žádosti můžete nalézt na stránkách Centra strategických partnerství RUK.

Uložit událost do kalendáře