Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci mezifakultních dohod v AR 2024/2025

Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci mezifakultních dohod v AR 2024/2025

Přihlašovací formulář zde

Dovolujeme si Vás informovat, že je možné podávat přihlášky na (zpravidla semestrální) studijní pobyty na partnerských univerzitách PF UK v akademickém roce 2024/2025 (mimo program Erasmus+).

Jedná se o tyto univerzity:

Tel Aviv University (Izrael);

Bar Ilan University (Izrael);

National University of Singapore (Singapur - pouze pro studenty se studijním průměrem max. 1,99);

UNOESC (Brazílie);

Soochow University (Taiwan);

 

(N.B.: Vypsání výběrového řízení na univerzity v Izraeli je s výhradou současné bezpečnostní situace v tamějším regionu – PF UK si vyhrazuje právo případnou nominaci svých studentů pro akademický rok 2024/2025 odložit či zrušit, pokud budou nadále v oblasti panovat zvýšená rizika.)

Přihlášky do výběrového řízení podávejte do 17. 1. 2024, a to prostřednictvím tohoto formuláře.

Nedílnou součástí přihlášky jsou tyto přílohy (nahrávají se skrze přihlašovací formulář, a to hromadně v jednom PDF souboru nazvaném podle vzorce „Prijmeni_Jmeno.pdf“):

  • životopis;
  • motivační dopis v rozsahu cca. 1 normostrany;
  • doporučení školitele (pouze u doktorandů).

Životopis a motivační dopis musí být vypracován v anglickém jazyce. 

Můžete se hlásit až na 3 různé univerzity v pořadí dle svých preferencí.

 

Zájemci budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se bude konat 22. ledna 2024 od 13 hodin.

V případě, že studenti uspějí ve výběrovém řízení, budou mít možnost požádat PF UK o stipendium na podporu svého výjezdu (zpravidla cca. 20.000,- Kč na každý měsíc pobytu v zahraničí).

Podmínky výběrového řízení a kritéria hodnocení najdete zde (pravidla pro program Erasmus+ se použijí přiměřeně i na tato výběrová řízení).

Uložit událost do kalendáře