VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS+ V AR 2024/2025

obr

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS+ V AR 2024/2025

Zahraniční oddělení PF UK vypisuje výběrové řízení pro obsazení míst na zahraniční studijní pobyty na partnerských univerzitách v programu Erasmus+ (a dále obdobně i v programu SEMP na švýcarských univerzitách a na základě bilaterálních dohod na univerzitách ve Velké Británii).

Zahraniční studijní pobyty můžete využít k prohloubení svých znalostí, psaní závěrečné kvalifikační práce či získání dalších profesních i osobních zkušeností. Studijní pobyty jsou určeny všem studentům magisterského (PRE) či doktorského (PGS) studijního programu na PF UK, studenti mohou do zahraničí vyjet i opakovaně. Celkem lze během magisterského studia vycestovat v rámci programu Erasmus+ až na 24 měsíců, doktorandi mohou opětovně vycestovat na dalších až 12 měsíců.

Seznam partnerských univerzit, na které je možné se hlásit, s uvedením sjednaných kvót pro výměnu studentů naleznete zde (změna vyhrazena). Univerzity jsou rozděleny do jazykových oblastí podle jazyku, v němž na dané univerzitě probíhá výuka pro zahraniční studenty. Když si student sám ověří u univerzit v jiné jazykové oblasti než AJ, že je možné studovat i v anglickém jazyce a univerzita v něm poskytuje dostatečné množství předmětů, tak se lze hlásit i na anglickou jazykovou oblast.

Toto výběrové řízení je vyhlášeno pro zahraniční studijní pobyty v akademickém roce 2024/2025 (jak pro pobyty na celý akademický rok, tak pro semestrální pobyty v zimním nebo letním semestru). Konkrétní délka zahraničního studijního pobytu je na jednotlivých univerzitách rozdílná s ohledem na harmonogram jejich akademického roku (délky pobytů uvedené v tabulce univerzit jsou pouze orientační). Pokud má univerzita uvedenou délku pobytu 2 semestry, je možné se hlásit i pouze na 1 semestr.

Program Erasmus+ nabízí studentům stipendia stanovená měsíční sazbou pro jednotlivé země (pro rok 2023/2024 je výše stipendia dle hostitelské země buď 480,- Euro, nebo 600,- Euro na měsíc pobytu, obdobná výše se předpokládá i v příštím roce; pro studijní pobyty ve Švýcarsku je nabízeno stipendium ve výši 440,- CHF/měsíc od švýcarské vlády a dalších 350,- EUR/měsíc z prostředků Rektorátu UK, pro studijní pobyty na britských univerzitách se předpokládá měsíční stipendium ve výši cca. 550,- Euro).

Přihlášky do výběrového řízení podávejte do 14.2.2024, a to prostřednictvím tohoto formuláře.

Nedílnou součástí přihlášky jsou tyto přílohy (nahrávají se skrze přihlašovací formulář, a to hromadně v jednom PDF souboru nazvaném podle vzorce „Prijmeni_Jmeno.pdf“):

  • životopis;
  • motivační dopis v rozsahu cca. 1 normostrany;
  • doporučení školitele (pouze u doktorandů).

Životopis a motivační dopis musí být vypracován v jazyce té jazykové oblasti, do které Vámi zvolená univerzita patří. V případě, že se současně hlásíte na univerzity z více jazykových oblastí, je nutné podat přihlášku s přílohami pro každou jazykovou oblast zvlášť. V rámci každé jazykové oblasti se můžete hlásit až na 8 různých univerzit v pořadí dle svých preferencí.

Pro Vaši informaci si zde dovolujeme sdílet statistiku zájmu studentů o jednotlivé univerzity v rámci loňského výběrového řízení (jaro 2023).

Kromě fakultní přihlášky do výběrového řízení je třeba vyplnit též přihlášku v Erasmus+ aplikaci Rektorátu UK. (to lze udělat až následně, pro účast ve fakultním výběrovém řízení je zásadní podmínkou vyplnění přihlašovacího formuláře fakulty)

Ústní pohovory s uchazeči se budou konat 21. února až 1. března 2024, a to v těchto termínech:

Anglický jazyk – 21.2.2024 (10:00), 22.2.2024 (15:00), 23.2.2024 (9:00), 28.2.2024 (10:00), 29.2.2024 (13:00), 1.3.2024 (9:00)

Německý jazyk – 22.2.2024 (9:00)

Francouzský, italský, španělský jazyk – 29.2.2024 (9:00)

(v anglické oblasti můžete v rámci přihlašovacího formuláře vyznačit preferovaný termín pohovoru, zařazení na daný termín Vám následně potvrdíme; pokud z kapacitních důvodů bude daný termín již zaplněn, budou Vám nabídnuty jiné termínové možnosti)

Podmínky výběrového řízení a kritéria hodnocení najdete zde.

S dotazy souvisejícími s výběrovým řízením se můžete obracet na zahraniční oddělení PF UK prostřednictvím emailu international@prf.cuni.cz. 


Program Erasmus+ umožňuje hlásit se rovněž na tzv. praktické stáže (i budoucím absolventům). Zájemci o tuto formu mobility mohou podat přihlášku na zahraniční oddělení PF UK emailem na international@prf.cuni.cz, a to v termínu do 14.2.2024, popř. individuálně v pozdějším termínu, pokud se možnost praktické stáže objeví později v průběhu akademického roku po uvedeném termínu. Poskytovatele stáží si zájemci hledají sami, podmínky pro posouzení přihlášek na praktické stáže jsou stanoveny v opatření děkana č. 12/2022.

Uložit událost do kalendáře