Výběrové řízení na studijní pobyt na SOUTH TEXAS COLLEGE OF LAW (Houston, Texas)

Výběrové řízení na studijní pobyt na SOUTH TEXAS COLLEGE OF LAW (Houston, Texas)

Dovolujeme si Vás informovat, že je možné podávat přihlášky na výběrové řízení na studijní pobyt na partnerské South Texas College of Law v USA pro akademický rok 2024/2025. Jedná se o vůbec první ročník výměnného programu s touto univerzitou.

Vyjet na STCL je možné primárně na jeden semestr (ev. na celý akademický rok, bude-li zbývat kapacita) a PF UK má k dispozici v příštím akademickém roce na STCL místa pro dva studenty.

Přihlášky do výběrového řízení podávejte do 17. 1. 2024, a to prostřednictvím tohoto formuláře.

Nedílnou součástí přihlášky jsou tyto přílohy (nahrávají se skrze přihlašovací formulář, a to hromadně v jednom PDF souboru nazvaném podle vzorce „Prijmeni_Jmeno.pdf“):

  • životopis;
  • motivační dopis v rozsahu cca. 1 normostrany;
  • doporučení školitele (pouze u doktorandů).

Životopis a motivační dopis musí být vypracovány v anglickém jazyce. 

Přihlášku na STCL je možno kombinovat s přihláškami na ostatní mezifakultní výjezdy v rámci výběrového řízení uveřejněného zde.

Zájemci budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se bude konat prezenčně 22. ledna 2024 od 13 hodin.

V případě, že studenti uspějí ve výběrovém řízení, budou mít možnost požádat PF UK o stipendium na podporu svého výjezdu (zpravidla cca. 20.000,- Kč na každý měsíc pobytu v zahraničí v případě jednosemestrálních výjezdů).

Uložit událost do kalendáře