Usnesení Asociace právnických fakult ze dne 12. ledna 2024

Usnesení Asociace právnických fakult ze dne 12. ledna 2024

Asociace právnických fakult vyjadřuje upřímnou a hlubokou soustrast pozůstalým po obětech tragické události, ke které došlo před Vánoci na Filozofické fakultě UK, a přeje brzké uzdravení a zotavení všem zraněným.

Tato bolestná událost otřásla celou vysokoškolskou akademickou obcí a zasáhla nejen přímé oběti a jejich blízké, ale i lidi vzdálenější. Tíživě dopadla na nás všechny a jako celá vysokoškolská akademická obec se s ní budeme v nadcházejících měsících vyrovnávat. Hledejme způsoby, jak zvýšit bezpečnost na vysokých školách. Zároveň pamatujme, že vysoké školy musí i nadále zůstat otevřeným společenstvím vyučujících, studujících a zaměstnanců, jež přispívá k pěstování humanistických hodnot v naší společnosti.

Přejme si, ať nejenom Univerzita Karlova, ale i ostatní vysoké školy, vyjdou z této těžké a bezprecedentní situace přinášející bolest z nenahraditelné ztráty na životech a zdraví, jako soudržná společenství semknutá kolem hodnot demokracie, lidských práv a humanismu.

 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy
prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., v. r.
děkan

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., v. r.
děkan

Právnická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D., v. r.
děkan

Právnická fakulta Západočeské univerzity
v Plzni

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., v. r.
děkan

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
JUDr. Ján Matejka, Ph.D., v. r.
ředitel

 

Usnesení Asociace právnických fakult ze dne 12. ledna 2024 ke stažení ZDE