Transpoziční novela zákoníku práce a poučení z aktuální pracovněprávní judikatury

Transpoziční novela zákoníku práce a poučení z aktuální pracovněprávní judikatury

Přihláška

Pozvánka
Pražské sdružení Jednoty českých právníků 
 

Pražské sdružení Jednoty českých právníků pořádá a zve Vás na seminář na téma:
Transpoziční novela zákoníku práce a poučení z aktuální pracovněprávní judikatury
Seminář (kód 823) se uskuteční 

prezenčně
ve čtvrtek 9. listopadu 2023

(od 9:00 do 14:00)

Seminář se bude konat na Právnické fakultě UK, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí, dv. č. 38. Současně bude seminář streamován.

Přednášející: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát  

Osnova:
   o  tzv. transpoziční novela zákoníku práce a souvisejících   předpisů

 • transpozice EU legislativy (směrnice o předvídatelných pracovních podmínkách,
 • směrnice o slaďování soukromého a pracovního života, whistleblowing)
 • změny na úseku informování o obsahu pracovního poměru a dohod 
 • digitalizace HR agendy
 • zásadní změny v oblasti dohod o pracích
 • konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
 • nové pojetí práce na dálku (homeoffice) změny v oblasti doručování písemností v pracovněprávních vztazích
 • změny na úseku minimálních nepřetržitých odpočinků (denního odpočinku a odpočinku v týdnu)
 • změny v rodičovské dovolené
 • práva pečujících zaměstnanců

  o  dopady aktuálních změn v oblasti pracovního práva a informace k připravovaným změnám

 • novela vyhlášky o pracovně lékařských službách, zrušení časových normativů ve vyhlášce a další podstatné změny právní úpravy pracovně lékařských služeb
 • otcovská dovolená
 • valorizace průměrné mzdy v národním hospodářství pro účely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti
 • změny v zákoně o zaměstnanosti – agenturní zaměstnávání aj.
 • další novinky, které budou známy ke dni konání semináře

  o  přehled aktuálních rozhodnutí soudů a jejich dopad na praxi, včetně rozhodnutí Soudního dvora EU

  o  diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

Seminář je pro studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a členy akademických obcí těchto fakult zdarma.
Přihlásit se na seminář je možné 
-    pomocí formuláře na našich webových stránkách.
     nebo
-    zasláním přihlášky na email: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

Za Pražské sdružení JČP: 
JUDr. Eva Barešová, mobil: 737 270 494, e-mail: baresova.eva@seznam.cz 
25.10.2023
 

Uložit událost do kalendáře