Studentský blog Centra pro konstitucionalismus a lidská práva

Studentský blog Centra pro konstitucionalismus a lidská práva

Studentský blog spadající pod Centrum pro konstitucionalismus a lidská práva je platformou upozorňující na aktuální lidskoprávní problémy a konstitucionalistická témata u nás i ve světě. Tento kreativní virtuální prostor vznikl z iniciativy studenstva PF UK ke sdílení studentských odborných prací, esejí, analýz a jiných textů. Jeho cílem cílem je nejenom vytvořit repositář studentských prací, ale především poskytnout prostor pro diskuzi nad právními a souvisejícími aspekty aktuálních problémů a témat.  

Texty ve formě blogového článku či eseje zasílejte na adresu blog.chr.prf.cuni@gmail.com.
Maximální doporučená délka textu je 10 normostran.

Zaslané texty bude zpracovávat editorský tým složený ze Sáry Evy Neničkové, Magdalény Milbachové, Heleny Šmolkové a Lenky Hanušové. 

Více se dozvíte na stránkách Centra pro konstitucionalismus a lidská práva zde.