Studentky Právnické fakulty získaly cenu „The most ELSA spirited team“ v regionálním kole Helga Pedersen Moot Court Competition v Ankaře

foto

Studentky Právnické fakulty získaly cenu „The most ELSA spirited team“ v regionálním kole Helga Pedersen Moot Court Competition v Ankaře

Fakultní tým ve složení Kristýny Sýkorové, Emy Slovákové, Johany Vrbové a Georgii Hejdukové pod vedením Dr. Ally Tymofeyevy se zúčastnil regionálního kola dvanáctého ročníku Helga Pedersen Moot Court Competition. V letošním ročníku soutěže, která představuje jedinečnou příležitost získat praktické zkušenosti srovnatelné se skutečným jednáním před Evropským soudem pro lidská práva, se soutěžící týmy soustředili zejména na svobodu projevu a diskriminaci v jejím kontextu.

Studentky se do soutěže zapojily již na podzim, konkrétně odevzdáním písemných podání za stranu stěžovatele a stranu státu. Vyvrcholení několikaměsíčních příprav, v podobě intenzivní práce s judikaturou ESLP, zdokonalování soft-skills a argumentace, proběhlo v Ankaře, v termínu 2. 2.– 4. 2. 2024. V rámci regionálního kola v Ankaře došlo k prezentování jak strany stěžovatele, tak ze strany státu před porotou složenou z lidskoprávních expertů. Během prezentace argumentace došlo taktéž k aplikování a prokázání znalostí judikatury a ustálené praxe Evropského soudu pro lidská práva při interpretování jednotlivých článků Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Krom jednotlivých výstupů si členové týmu taktéž vyslechli rady lidskoprávních expertů k vystoupením.

Kromě praktických zkušeností si fakultní tým odváží domů také výhru z jedné ze tří kategorií – „The most ELSA spirited team“. The European Law Student‘s Assosiation (ELSA) uděluje cenu týmu, který prokáže mimořádnou ochotu k networkingu, vynikající sportovní chování a zájem o soutěž jako celek.  V případě postupu se tým utká s dalšími sedmnácti týmy o výhru ve Štrasburku před Evropským soudem pro lidská práva.