Slavnostní předávání osvědčení o absolvování tzv. mezinárodně uznávaného kurzu LL.M. na PF UK. 

Slavnostní předávání osvědčení o absolvování tzv. mezinárodně uznávaného kurzu LL.M. na PF UK. 

Dne 7. listopadu 2023 proběhlo v reprezentačních prostorách fakulty slavnostní předávání osvědčení o absolvování tzv. mezinárodně uznávaného kurzu LL.M. na PF UK. 

LL.M. je na fakultě nabízeno jednak v anglických programech, jednak v českých specializacích. Již tradičně se českojazyčné programy uskutečňují v oborech Zdravotnické právo, resp. Sportovní právo, od letošního roku přibyla nová specializace nazvaná Právní ochrana dat.

Na aktuální promoci si doklad o absolvování programu a získání titulu LL.M. odneslo 10 absolventů programu Zdravotnické právo a 8 za program Sportovní právo. Řada dalších absolventů obdrží svá osvědčení jinou cestou, protože se z nejrůznějších důvodů nemohli slavnostního předávání zúčastnit.

Certifikáty předávala fakultní koordinátorka pro LL.M. a cizojazyčné studijní programy prof. Kristina Koldinská.

Všem absolventům srdečně blahopřejeme!