Seminář na téma: Evidence skutečných majitelů obchodních korporací ve světle posledních i očekávaných změn

Seminář na téma: Evidence skutečných majitelů obchodních korporací ve světle posledních i očekávaných změn

Pražské sdružení Jednoty českých právníků pořádá a zve Vás na seminář na téma:

Evidence skutečných majitelů obchodních korporací ve světle posledních i očekávaných změn

Seminář (kód 723) se uskuteční

prezenčně

v pondělí 16. října 2023

(od 9:00 do 14:00)

Seminář se bude konat na Právnické fakultě UK,

náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1,
přízemí, dv. č. 38.

 

Současně bude seminář streamován.

 

Přednášející:

JUDr. Petr Čech, Ph.D. LL.M.,
odborný asistent na katedře obchodního práva PF UK

 

Osnova

  • přehled dosavadního i očekávaného vývoje právní úpravy tuzemské i unijní a analýza jeho dopadů na aktuálně účinná pravidla
  • právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce – veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
  • legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice)
  • obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)
  • povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
  • přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)
  • možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
  • další aktuální otázky

 

Seminář je pro studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a členy akademických obcí těchto fakult zdarma.

Přihlásit se na seminář je možné - pomocí formuláře na našich webových stránkách: jednotaceskychpravniku.cz
nebo - zasláním přihlášky na email: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

Za Pražské sdružení JČP: JUDr. Eva Barešová, mobil: 737 270 494,
e-mail: baresova.eva@seznam.cz

 

Pozvánka ke stažení ZDE

Uložit událost do kalendáře