Sdělení děkana k užívání umělé inteligence studujícími a vyučujícími

Sdělení děkana k užívání umělé inteligence studujícími a vyučujícími

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

obracíme se na vás v souvislosti se začátkem akademického roku. Vstupujeme do semestru, který mohou ve větší míře ovlivnit nástroje umělé inteligence. Zatímco v minulém akademickém roku se řada studujících i vyučujících s nástroji umělé inteligence teprve seznamovala, jsme si skoro jisti, že v tomto semestru je již leckdo bude využívat. Ostatně, na vedení fakulty se studující i vyučující obrací s dotazy, jaký je postoj vedení fakulty k používání těchto nástrojů. 

Po diskuzi v kolegiu děkana, na rozšířeném kolegiu děkana i v Komisi pro otázky studia jsme dospěli ke stanovisku, které najdete v příloze. Snažili jsme se v něm popsat, jak nám v současnosti dává smysl nástroje umělé inteligence využívat při psaní kvalifikačních prací, skládání kontrol studia i výuce. Vycházeli jsme ze stanoviska naší univerzity a zohledňovali diskuzi na všech výše zmíněných fórech. Jsme si vědomi toho, že životnost tohoto stanoviska může být jenom omezená a v blízké budoucnosti se budeme muset k tématu vrátit. I tak chceme nicméně transparentně zveřejnit pravidla, o kterých věříme, že nám poskytnou alespoň základní orientaci pro začínající akademický rok. 

Současně využíváme této příležitosti k tomu, abychom vás informovali o školeních v používání nástrojů umělé inteligence pro vyučující naší fakulty, které jsme pro vás připravili (bližší popis a možnost přihlášení se vám zobrazí po kliknutí na tyto odkazy: Nástroje umělé inteligence pro úplné začátečníky a Nástroje umělé inteligence v práci vyučujícího na vysoké škole).  

 

S přáním povedeného semestru 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.