Rozhodnutí děkana – výběrové řízení na Katedře správního práva a správní vědy

Rozhodnutí děkana – výběrové řízení na Katedře správního práva a správní vědy

Výběrové řízení na obsazení 2 míst na pozici akademický pracovník/ akademická pracovnice (odborný asistent/ odborná asistentka) na Katedře správního práva a správní vědy, každé na pracovní úvazek 0,50.


V souladu s doporučením komise ve složení prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc., předseda komise, doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. a JUDr. Ing. Martin Adamec, Ph.D., členové, jsem rozhodl o přijetí těchto uchazečů do pracovního poměru.

 

Eliška Klimentová. Ph.D. (1. místo)

JUDr. Lucie Vosečková, Ph.D. (2. místo)


    

V Praze dne 8. prosince 2023


                                                                                    ……..…………………………..

                                                                                        prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

                                                                                   děkan