Rozhodnutí děkana na obsazení 1 místa akademické pracovnice (postdoktorandky) na Katedře národního hospodářství

Rozhodnutí děkana na obsazení 1 místa akademické pracovnice (postdoktorandky) na Katedře národního hospodářství

Rozhodnutí děkana na obsazení 1 místa akademické pracovnice (postdoktorandky) na Katedře národního hospodářství na pracovní úvazek 1,0 stanovené týdenní pracovní doby.

V souladu s doporučením komise ve složení doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D., předseda komise, prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. a Sven Hoeppner, M.Sc., LL.M., Ph.D., členové komise, jsem rozhodl o přijetí této uchazečky do pracovního poměru:


Ing. Katarína Čellárová, Ph.D.
V Praze dne 20. 11. 2023