Přihlašování na výjezdní seminář Katedry občanského práva

Přihlašování na výjezdní seminář Katedry občanského práva

Výjezdní seminář Katedry občanského práva 
(pro studenty 3. – 5. ročníku magisterského studia)

termín: 15. 12. 2023 - 17. 12. 2023

místo: Horská chata Patejdlova bouda ve Špindlerově Mlýně

téma: Dědické právo v 21. století

cena: 2 400 Kč za ubytování na 2 noci s plnou penzí za osobu

podmínkou účasti na semináři je zpracování krátkého příspěvku (cca 10 normostran) odpovídající požadavkům kladeným na odborný text na individuálně vybrané téma a jeho prezentace (cca 15 min) před ostatními účastníky, jakož i účast v diskusi nad ostatními příspěvky

přihlašování na e-mail: cernikn@prf.cuni.cz do 31. 10. 2023 (spolu s uvedením zvoleného tématu)