Přihlašování na cvičný termín státní zkoušky ze správního práva – 24. 11. 2023

Přihlašování na cvičný termín státní zkoušky ze správního práva – 24. 11. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

níže naleznete formulář, který slouží k registraci na cvičný termín písemné státnice z předmětu správní právo, který se bude konat dne 24. 11. 2023, od 12:30:

Formulář ZDE

Budeme rádi, když budete používat vlastní počítač, pokud je to jen trochu možné, neboť počet těch fakultních je omezený na několik desítek. Pokud by se na volbu "fakultní počítač" přihlásilo víc zájemců, než kolik je na fakultě k dispozici počítačů, budeme ty, kterých by se to týkalo, informovat (přes emaily, které máte v SISu).

V případě uvedení volby "fakultní počítač" a překročení kapacity fakultních počítačů bude umožněno skládat (cvičnou) státní zkoušky i těmto přihlášeným, pokud se zúčastní se svým počítačem.

Pro řešení (cvičné) písemné státnice na vlastních počítačích je třeba mít nainstalovaný Safe Exam Browser. Přihlašování končí dne 23. 11. 2023 ve 12:30 hod.

Při řešení cvičného zadání bude třeba aplikovat právní předpisy ve znění platném a účinném k 1. 1. 2024. V tomto znění jsou právní předpisy tento semestru vyučovány jak na přednáškách z předmětu Správní právo IV., tak i na seminářích. Při řešení bude možné používat nejenom web: https://www.zakonyprolidi.cz/ , ale také sbírku právních předpisů „Povinné předpisy ke studiu: Správní právo“, kterou naše katedra vydala.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se prosím obracejte na JUDr. Martina Adamce (email: adamec@prf.cuni.cz ) z katedry správního práva.