Odborná diskuse: Příprava, výklad a zajištění dodržování evropského práva aneb když 70 let je teprve začátek

Odborná diskuse: Příprava, výklad a zajištění dodržování evropského práva aneb když 70 let je teprve začátek

DATUM: čtvrtek 19. 10. 2023, v 18.00 hod.

MÍSTO: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost č. 220

ORGANIZÁTOŘI :

 • Právní služba Evropské komise a Zastoupení Evropské komise v České republice
 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy

REGISTRACE:

Registrujte se prosím zde nejpozději do 5. října 2023.
Pro jakékoliv dotazy kontaktujte info.csesp@gmail.com


Diskuse zaměřená na roli Právní služby Evropské komise v rámci 70 let existence a vývoje evropského práva. Diskuse se bude zabývat dvěma oblastmi, ve kterých je role Právní služby Evropské komise stěžejní, tedy přípravou návrhů norem práva EU a dále jejich výkladem a přezkumem jejich aplikace Soudním dvorem EU.

Cílem diskuse je nabídnout pohledy na tento proces z různých perspektiv, jak zevnitř samotné Právní služby, tak i zvenčí.

Diskuse se zúčastní:

 • doc. JUDr. Eva Kružíková, CSc.,
  bývalá ředitelka týmu pro vnitřní trh a životní prostředí Právní služby Evropské komise, předsedkyně České společnosti pro evropské a srovnávací právo
   
 • JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M.,
  soudce u Soudního dvora EU
   
 • JUDr. Martin Smolek , Ph.D., LL.M.,
  vrchní ředitel sekce právní a konzulární, Ministerstvo zahraničních věcí a vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem Evropské unie
   
 • prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.,
  vedoucí katedry evropského práva a proděkan pro vědu, výzkum a edici Právnické fakulty UK

 

Více informací a program ZDE

 

Uložit událost do kalendáře