Nový předmět THE CONTRIBUTION OF THE CJEU TO THE DEVELOPMENT OF EUROPEAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

obr

Nový předmět THE CONTRIBUTION OF THE CJEU TO THE DEVELOPMENT OF EUROPEAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Nový předmět THE CONTRIBUTION OF THE CJEU TO THE DEVELOPMENT OF EUROPEAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
 

 • přednáší zahraniční lektor Michael Wilderspin, bývalý právní poradce Evropské komise (2002-2021), specialista na mezinárodní právo soukromé, který zastupoval Evropskou komisi v mnoha řízeních před SDEU
   
 • předmět je vyučován blokově v angličtině (4 ECTS) ve 4 výukových blocích
  ve dnech 18. – 21. 3. 2024 (vždy 12:00 – 14:00)
   
 • předmět je vhodný jako příprava na studijní výjezd do zahraničí i pro budoucí praxi v mezinárodních advokátních kancelářích či u orgánů Evropské unie
   
 • předmět se zaměřuje na judikaturu SDEU, která se týká výkladu předpisů Evropského mezinárodního práva soukromého
   
 • více informací o tomto HV4315 naleznete v SISu
   
 • přihlašování nyní probíhá standardně přes SIS