Nový předmět: Compliance – Teorie a praxe

obr

Nový předmět: Compliance – Teorie a praxe

Katedra právních dovedností otevírá nový povinně volitelný předmět (4E-Kredity), který je určen pro studenty 3. a vyššího ročníku. 

Předmět bude vyučován od letního semestru 23/24 ve čtvrtky od 18:00 do 19:30. 

Vyučující: Mgr. Aneta Průšová, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Tomáš Ryza

Garant: Mgr. Michaela Růžková

 

Anotace:

Compliance jako celek

 • Představení dílčích právních oblastí spadajících do Compliance.
 • Osvojení si metod a postupů pro řízení a předcházení rizik.
 • Compliance Management System.

 

Návštěva FAÚ

 • Exkurze na Finančním analytickém úřadě.
 • Interaktivní prezentace činnosti FAÚ při boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

 

Důraz na dovednosti a příklady z praxe

 • Řešení praktických příkladů.
 • Interaktivní vyhledávání a analýza rizik včetně implementace jejich nápravy.
 • Nácvik komunikace s dozorovými orgány.

 

Zakončení předmětu

 • 80 % účastí na hodinách.
 • Průběžná příprava a plnění úkolu
 • Týmová Compliance case study (prezentace výsledků před vedením fiktivní společnosti).