Notářské zápisy s přímou vykonatelností a jejich exekuce 

Notářské zápisy s přímou vykonatelností a jejich exekuce 

Pražské sdružení Jednoty českých právníků pořádá a zve Vás na seminář na téma: 

Notářské zápisy s přímou vykonatelností a jejich exekuce 

Seminář (kód 923) se uskuteční  

prezenčně 

v pondělí 20.listopadu 2023 

(od 9:00 do 14:00) 

Seminář se bude konat  na Právnické fakultě UK, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí, dv. č. 38. Současně bude seminář streamován. 

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze    

Cíl semináře: 

Na základě judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu bude během semináře  probrán obsah notářských zápisů s přímou vykonatelností a nejčastější chyby při jejich vyhotovení. Vysvětlen bude specifický postup exekučních orgánů při exekuci notářských zápisů s přímou vykonatelností ve fázi nařízení exekuce a ve fázi zastavení exekuce. Dále se seminář zaměří na vysvětlení, jak exekuční soud z hlediska procesního i hmotného práva posuzuje obsah závazku vyjádřeného v notářském zápisu ve vztahu k obsahu závazku dle předcházející uzavřené smlouvy. 

Osnova: 

  • Obecně k charakteru zápisu a forma zápisu 
  • Skutečnosti posuzované soudem před pověřením exekutora 
  • Rozhodování o zastavení exekuce 
  • Charakter dotčených závazkových vztahů a změna v obsahu závazků 
  • Obsah zápisu 

          - účastníci – zastoupení, pluralita účastníků, ručitel, manžel povinného dlužníka 

          - skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá 

          - předmět plnění 

                    - jistina 

                    - úroky – smluvní, z prodlení 

                    - smluvní pokuta 

          - doba plnění 

          - splátky 

          - podmínka, vzájemná povinnost a prokazování jejich splnní 

          - místo plnění 

  • Poučovací povinnost notáře 

Seminář je pro studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a členy akademických obcí těchto fakult zdarma. 

 

Přihlásit se na seminář je možné  

- pomocí formuláře na našich webových stránkách:  

nebo 

zasláním přihlášky na email: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz

 

Za Pražské sdružení JČP:  

JUDr. Eva Barešová, mobil: 737 270 494, e-mail: baresova.eva@seznam.cz 

14.11.2023  

Uložit událost do kalendáře