Nabídka stáží u Evropského patentového úřadu a Úřadu EU pro duševní vlastnictví

Nabídka stáží u Evropského patentového úřadu a Úřadu EU pro duševní vlastnictví

EUIPO a EPO vypsaly nové kolo výběrových řízení na stáže u  těchto organizací v rámci tzv. Pan-European Seal Programme. Ten zahrnuje možnosti ročních stáží čerstvých absolventů prostřednictvím Pan-European Seal Professional Traineeship Programme (EUIPO) nebo Pan-European Seal Young Professionals Programme (EPO).

Stáže jsou v obou případech placené (cca. 1.200 Euro u EUIPO, cca. 2.000 Euro u EPO měsíčně).

Zájem o stáž je nutné předem konzultovat se zahraničním oddělením PF UK, přihlášku lze podat do 19. 2. 2024 včetně.

Vice informací k této nabídce naleznete zde.

Uložit událost do kalendáře