Na naší fakultě se konalo československé kolo soutěže SVOČ o nejlepší studentskou práci.

Na naší fakultě se konalo československé kolo soutěže SVOČ o nejlepší studentskou práci.

Na naší fakultě se konalo československé kolo soutěže SVOČ o nejlepší studentskou práci.

Dne 21. 9. se na naší fakultě konalo československé kolo soutěže SVOČ o nejlepší studentskou práci. Jsme moc rádi, že se tohoto kola zúčastnily všechny české i slovenské právnické fakulty.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve 12:00 v místnosti č. 117 za účasti studentů a zástupců všech zúčastněných fakult. Projev pronesl děkan PF UK prof. Radim Boháč, předseda SVOČ prof. Pavel Šturma a tajemník SVOČ dr. Jan Exner.  

V průběhu odpoledne na fakultě probíhalo jednání v sekcích, kde soutěžící před porotami přednesli a následně obhajovali své práce.

Vyhlášení výsledků se konalo ve Vlasteneckém sále Karolina v 18:00.

Gratulujeme všem studentům, včetně těch, kteří nezískali 1. - 3. místo, protože už to, že se soutěže mohli zúčastnit, něco znamená.

Výsledky jsou dostupné zde.