Katedra ústavního práva vypisuje konkurz na obsazení jednoho místa studentské pomocné vědecké síly

Katedra ústavního práva vypisuje konkurz na obsazení jednoho místa studentské pomocné vědecké síly

Katedra ústavního práva vypisuje

KONKURZ

na obsazení jednoho místa studentské pomocné vědecké síly

Máte zájem o fungování státu, o ústavní právo a o základní principy utvářející naší společnost?
Buďte u toho a staňte se součástí katedry ústavního práva.

 

Přihlásit se mohou studenti, kteří k datu konání ústního kola konkurzu (nikoliv tedy k datu podání přihlášek) úspěšně složili zkoušku z předmětu Ústavní právo II. Dalším předpokladem je samozřejmě zájem o ústavní právo a práci pro katedru, dobré studijní výsledky a znalost alespoň jednoho cizího jazyka.

Přihlášky zašlete tajemníkovi katedry, JUDr. Ondřejovi Preussovi na email: preuss@prf.cuni.cz.

 

Součástí každé přihlášky musí být:

• strukturovaný životopis (vč. uvedení kontaktních údajů)

• stručný motivační dopis

 

Termín uzavření přihlášek je stanoven na 22. října 2023 ve 23:59.

Vybraní uchazeči budou pozváni do ústního kola, které proběhne 25. října 2023 v 16:30 v místnosti 126.

 

Doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš Ph.D., LL.M.
vedoucí katedry ústavního práv