Katedra obchodního práva vyhlašuje konkurs na místo pomocné vědecké síly

Katedra obchodního práva vyhlašuje konkurs na místo pomocné vědecké síly

Katedra obchodního práva
vyhlašuje konkurs na místo pomocné vědecké síly v oboru obchodního práva (1 místo)

Požadavky

•    Student 2. až 4. ročníku PF UK
•    Zájem o obor obchodního práva
•    Znalost angličtiny a dalšího cizího jazyka
•    Výhodou nadstandardní schopnost práce s moderními technologiemi (komunikace, grafika, multimediální tvorba).

Náplň
•    pomoc při zabezpečování administrativních činností katedry
•    právní rešerše a další dílčí úkoly v oblasti obchodního práva
•    dle schopností též podpora členů katedry při využívání moderních technologií (tvorba a design výukových materiálů, technická řešení distanční výuky, komunikace a online forem kontrol studia).


Zájemci mohou do 16. 10. 2020 zaslat stručný životopis spolu s průvodním motivačním dopisem na e-mailovou adrese patek@prf.cuni.cz 

 

Termín pohovorů bude dojednán individuálně a v závislosti na provozním režimu budovy PF UK (s předpokládaným konáním ve druhé polovině října).


Nástup k 2. 11. 2020.