Katedra mezinárodního práva nabízí blokový kurs zaměřený na United States Foreign Relations Law

Katedra mezinárodního práva nabízí blokový kurs zaměřený na United States Foreign Relations Law

Katedra mezinárodního práva nabízí blokový kurs zaměřený na United States Foreign Relations Law.

Kurs, spadající pod předmět Current Issues of International Law (4 kredity), bude vyučovat prof. Max Hilaire z Morgan State University v Baltimoru.

Výuka proběhne blokově, v období 30. října – 16. listopadu v odpoledních/večerních hodinách. Kurs je otevřen zájemcům z řad magisterských studentů.

Více informací na kartě předmětu v SISu.

Zápis je možný emailem na bilkova@prf.cuni.cz