Katedra evropského práva PF UK vyhlašuje výběrové řízení na místa 3 pomocných vědeckých sil

Katedra evropského práva PF UK vyhlašuje výběrové řízení na místa 3 pomocných vědeckých sil

Katedra evropského práva PF UK vyhlašuje výběrové řízení na místa 3 pomocných vědeckých sil

Přihlásit se mohou studenti/studentky, kteří/které úspěšné složili/y zkoušku z předmětu „Evropské právo II“, mají dobré studijní výsledky a zájem o práci pro katedru. 

Požadavky:
•    hlásit se mohou studenti/studentky z III. a vyššího ročníku (kteří/které absolvovali/y zkoušku z předmětu „Evropské právo II.“);
•    zájem o evropské právo;
•    aktivní znalost alespoň dvou z těchto úředních jazyků EU: angličtina, francouzština, němčina, italština nebo španělština;
•    organizační schopnosti, slušné vystupování, spolehlivost, uživatelská znalost práce na PC (zejména MS Office).

 

Závaznou přihlášku s připojeným strukturovaným životopisem je možné poslat nejpozději do 11. 10. 2020 na adresu navratil@prf.cuni.cz 


Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
      vedoucí katedry evropského práva

Za správnost: Dr. Navrátil